Data rozpoczęcia szkolenia:

28.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze, w tym nową wersję Rekomendacji Z.

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zasad ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym.

Korzyści ze szkolenia:

 • poprawa świadomości ryzyka i możliwość ograniczenia strat wynikających z nieodpowiedniego ładu wewnętrznego,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zasad ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym,
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zasad ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym,
 • w ramach szkolenia jako materiały pomocnicze prowadzący udostępni szablony dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego.

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w bankach spółdzielczych. Na szkolenie zapraszamy również pozostałych pracowników banku spółdzielczego, którzy pragną nabyć, poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę.

TRENER: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ładu korporacyjnego
II. Wymagania nadzorcze
1. Wymogi KNF
2. Wymogi EBA
III. Ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku
IV. Zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność, wzajemne relacje Rady Nadzorczej i Zarządu oraz odpowiedniość Członków tych organów i osób pełniących kluczowe funkcje
1. Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
2. Koordynacja funkcji Zarządu oraz Rady Nadzorczej
3. Skład, powoływanie i odwoływanie Członków organów
4. Identyfikacja kluczowych funkcji w banku, powoływanie i odwoływanie osób pełniących takie funkcje
5. Odpowiedniość i ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku
6. Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów w organach
7. Funkcjonowanie organów
7.1. Regulamin Zarządu
7.2. Regulamin Rady Nadzorczej
7.3. Komitety dla Zarządu
7.4. Komitety dla Rady Nadzorczej
V. Standardy postępowania oraz zarządzanie konfliktami interesów
1. Zasady etyki
2. Polityka zarządzania konfliktami interesów
VI. Zlecanie czynności na zewnątrz, zasady wynagradzania
1. Zlecanie czynności na zewnątrz
2. Zasady wynagradzania
VII. Zarządzanie ryzykiem
1. Strategie zarządzania ryzykami
2. Proces zarządzania ryzykiem
3. Rola komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem
3.1. Opracowanie strategii, określenie apetytu na ryzyko, analiza ekspozycji na ryzyko
3.2. Zagrożenia wynikające ze złożoności struktury banku
3.3. Istotne zmiany, wyjątkowe transakcje
3.4. Monitorowanie profilu ryzyka
3.5. Modyfikacja strategii, apetytu, limitów
3.6. Kierujący komórką zarządzania ryzykiem
4. Zasady kultury ryzyka
5. Nowe produkty
VIII. Polityka informacyjna i ujawnienia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.