Data rozpoczęcia szkolenia:

23.09.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowano jako dwa jednodniowe zjazdy, gdzie:

 • pierwszy zjazd poświęcony będzie przedstawieniu teorii z zakresu zarządzania płynnością,
 • drugi zjazd to praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel, podczas których uzyskaną wcześniej wiedzę będzie można wykorzystać na konkretnych przykładach.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie wraz z warsztatami przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem płynności po nowelizacji zapisów w Rekomendacji P.
 • Na wykładach przedstawione zostaną metody wyznaczania osadu na depozytach, sposoby wyznaczania wielkości aktywów płynnych potrzebnych do utrzymania płynności oraz wartość bufora płynności, czyli środków potrzebnych na zabezpieczenie płynności w warunkach skrajnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów ryzyka, przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem płynności.

TRENER: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracujący z FRBS.

Cena: 400 zł/os brutto za całość

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wprowadzenie do ryzyka płynności:
a. Płynność a ryzyko płynności
b. Definicja osadu
2. Wyznaczanie środków obcych stabilnych (osadu) – przegląd metod:
a. Oczyszczanie depozytów – koncentracje depozytowe, depozyty osób wewnętrznych
b. Osad wg metody minimum
c. Osad wg metody wariancji
d. Osad wg metody z wykorzystanie linii trendu
e. Inne metody wyznaczania osadu
3. Przegląd metod zarządzania ryzykiem płynności:
a. Analiza terminów urealnionych
b. Statyczne podejście do pomiaru ryzyka płynności
i. Luka niedopasowania terminów zapadalności /wymagalności
ii. Koncentracje depozytów
c. Dynamiczne podejście do pomiaru ryzyka płynności
i. Luka niedopasowania terminów zapadalności / wymagalności
ii. Prognozowanie przepływów środków
iii. Analiza scenariuszowa prognozy przepływów środków (warunki normalne, warunki skrajne),
4. Testy warunków skrajnych – wariantowe analizy scenariuszowe:
a. Wariant wewnętrzny
b. Wariant systemowy
c. Wariant mieszany
5. ILAAP – wewnętrzny proces oceny adekwatności płynności:
a. Aktywa płynne – jak wyznaczyć prawidłową wielkość?
b. Bufor płynności (dodatkowe środki zabezpieczające płynność) – jak wyznaczyć prawidłową wielkość?
6. Koszt płynności – metodyka wyznaczania kosztu płynności.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.