Data rozpoczęcia szkolenia:

22.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie z zasadami zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także nowymi obszarami zarządzania ryzykiem wynikającymi ze zmian przepisów;
 • Rozpoznanie obszarów wymagających szczególnej uwagi i ujęcia w organizacji Banku, przeglądach zarządczych, kontroli, audycie wewnętrznym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku.

ADRESACI: Członkowie Zarządu; Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz; Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION; Audytorzy wewnętrzni, pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Przepisu prawne i nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem outsourcingu
  • Ustawa Prawo bankowe
  • Rozporządzenie MFFiPR z 8 czerwca 2021– zasady zarządzania
  • Rekomendacja M KNF – system zarządzania ryzykiem operacyjnym
  • Rekomendacja D KNF
  • Rekomendacja Z KNF
  • Wytyczne w sprawie outsourcingu – EBA/GL/2019/02
  • Metodyka BION – ocena nadzorcza zarządzania ryzykiem operacyjnym w 2022
  • Ankieta KNF dotycząca IT
 2. Rozporządzenie DORA i nowe przepisy dotyczące outsourcingu
 3. Wytyczne w zakresie outsourcingu – EBA/GL/2019/02
 • Proporcjonalność w banku spółdzielczym
 • Klasyfikacja umów i dostawców usług
  1. Wyłączenia z definicji outsourcingu
  2. Działalność traktowana jako funkcja krytyczna lub istotna
  3. Outsourcing
  4. Podoutsourcing
 • Dokumentowanie umów outsourcingu – rejestr umów
 • Wymagania wobec treści umów outsourcingu
 1. Umowy dotyczące innych dostawców – pkt. 33 Wytycznych EBA
 2. System zarządzania ryzykiem outsourcingu
 • Nadzór organów nad ryzykiem outsourcingu
 • Podział obowiązków w banku w zakresie zarządzania outsourcingiem
 1. Monitorowanie ryzyka dostawcy usług
 • Nadzór nad jakością realizacji umowy w trakcie jej trwania
 • Analiza i ocena ryzyka dostawcy usług
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów i informacji
 • Strategie wyjścia
 1. Raportowanie o ryzyku outsourcingu

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.