Data rozpoczęcia szkolenia:

17.09.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

13:00

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie z zasadami zarządzania ryzykiem operacyjnym, a także nowymi obszarami zarządzania ryzykiem wynikającymi ze zmian przepisów,
 • Rozpoznanie obszarów wymagających szczególnej uwagi i ujęcia w organizacji Banku, przeglądach zarządczych, kontroli, audycie wewnętrznym.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku.

 Adresaci szkolenia:

Członkowie Zarządu; Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz; Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION; Audytorzy wewnętrzni, pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej.

TRENER: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 240 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 13.00-16.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Przepisy prawne i nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym:
 • Rozporządzenie UE nr 575/2013 – definicja ryzyka, wymogi kapitałowe
 • Rozporządzenie UE nr 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r – ujawnienia III Filara
 • Rozporządzenie MFFiPR z 8 czerwca 2021r – zasady zarządzania i regulacje wewnętrzne
 • Rekomendacja M KNF – system zarządzania ryzykiem operacyjnym, procesy i ciągłość działania
 • Rekomendacja Z KNF – zarządzanie ciągłością działania, organizacja systemu zarządzania ryzykiem
 • Rekomendacja H KNF – procesy istotne, procesy „nieistotne”
 • Metodyka BION – ocena nadzorcza zarządzania ryzykiem operacyjnym
 1. Strategia/Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym:
 • Nadzór RN i Komitetu audytu
 • Nadzór Zarządu, nadzór Prezesa Zarządu
 • Trzy linie obrony w zakresie zarządzania RO
 • Apetyt, tolerancja na ryzyko
 • Raportowanie do organów banku przeglądu realizacji strategii
 1. Zarządzanie procesami z ujęciem Rek. H:
 • Rekomendacja M.4 – identyfikacja, inwentaryzacja i opis procesów
 • Właściciele procesów
 • Komórki drugiej linii odpowiedzialne za niezależne monitorowanie procesu – Rek. H pkt. 3.2
 • Spójność procesów istotnych z procesami kluczowymi i krytycznymi
 1. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym:
 • Metody identyfikacji ryzyka – częstotliwość i komórki odpowiedzialne za identyfikację – zasady analiz: nowych produktów, nowych procesów, nowych systemów
 • Analiza struktury strat operacyjnych oraz incydentów ryzyka operacyjnego
 • KRI – analiza i wyznaczanie wskaźników, w tym w zakresie jakości danych
 • Monitorowanie ryzyka i limity – monitorowanie ryzyka operacyjnego wg BION
 1. Rejestracja strat operacyjnych – co powinno podlegać rejestracji? Brak obowiązku rejestracji „nie strat” w rejestrze zdarzeń
 2. Straty operacyjne, a skutki COVID19 – zalecenia EBA
 3. Pomiar i szacowanie ryzyka wg BION, Rekom. M:
 • Sposób dokonywania samooceny ryzyka, karta ocen – przykłady
 • Zasady sporządzania bazylejskiej macierzy ryzyka
 • Metoda dokonywania analizy scenariuszy
 1. Testy warunków skrajnych i analiza ich wyników (testy wrażliwości, scenariuszowe, odwrotne)
  – wg EBA/GL/2018/4
 2. Raportowanie o ryzyku operacyjnym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.