Data rozpoczęcia szkolenia:

22.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Przypomnienie zakresu wymagań i przepisów wpływających na zadania Banku w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów w Banku;
 • Rozpoznanie nowych wymagań nadzorczych w obszarze zapobiegania konfliktowi interesów i – na tej podstawie – ocena potrzeby dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych;
 • Rozpoznanie i ocena nowych obszarów ryzyka Banku, wynikających z metodyki BION w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów i wykorzystać to w planowaniu działania.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących ryzyka konfliktu interesów.

ADRESACI: Członkowie Zarządu; Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance); Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej; Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie Rekomendacji Z KNF.

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Pojęcie konfliktu interesów
1) Rzeczywisty konflikt interesów
2) Potencjalny konflikt interesów
2. Konflikt instytucjonalny (w skali banku) i dotyczących pojedynczych osób
3. Konflikt personalny – zakres zapobiegania i metodyka BION
4. Polityka zapobiegania konfliktowi interesów – wytyczne EBA i Rekomendacja Z KNF
5. Pytania w formularzach Z13 BION dotyczące konfliktu interesów
6. Zarządzanie konfliktem interesów
1) Identyfikacja konfliktu interesów
2) Ocena i rozstrzyganie konfliktów interesów
3 Podejmowanie działań naprawczych
7. Rejestr konfliktu interesów
8. Zadania komórki ds. zgodności w zakresie zarządzania konfliktem interesów
9. Zakres potencjalnych konfliktu interesów w Banku Spółdzielczym
10. Mechanizmy kontroli ryzyka konfliktu interesów
11. Program przykładowego szkolenia dotyczącego konfliktu interesów dla pracowników banku
12. Testowanie i weryfikacja – ocena skuteczności stosowania mechanizmów zarządzania ryzykiem
13. Raportowanie do zarządu i RN (Rekomendacja Z KNF)

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.