Data rozpoczęcia szkolenia:

27.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji w obszarze ryzyka kredytowego. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

Cele szkolenia:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

 • stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej,
 • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
 • wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej.

Korzyści ze szkolenia:

 • poprawa świadomości ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia strat wynikających z nadmiernej koncentracji kredytowej,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej,
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej.

uczestnicy w ramach szkolenia otrzymają również szablon dokumentu „Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej w banku spółdzielczym”.

ADRESACI:

Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym,
jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia w obszarze ryzyka koncentracji
3. Rodzaje koncentracji
4. Powiązanie ryzyka koncentracji w ramach różnych rodzajów ryzyka
Przykład 1
5. Ryzyko koncentracji w procesie ICAAP
II. Wymagania nadzorcze
1. Wymogi KNF
2. Wymogi CEBS
III. Rola Zarządu i Rady Nadzorczej
1. Opracowanie i wdrożenie regulacji
1.1. Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji
1.2. Procedury zarządzania ryzykiem koncentracji
2. Ocena przyjętej polityki zarządzania ryzykiem koncentracji
3. Nadzorowanie realizacji polityki zarządzania ryzykiem koncentracji
4. Właściwa struktura organizacyjna
5. Komitet zarządzania ryzykiem; rola Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadku istnienia Komitetu
IV. Role i zadania pozostałych jednostek oraz pracowników
1. Jednostka ryzyka
2. Jednostka analityków kredytowych i Komitetu Kredytowego
3. Jednostka kontroli wewnętrznej
V. Przykładowe miary ryzyka koncentracji
Przykład 2a, 2b
VI. Analiza portfela kredytowego
VII. Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka koncentracji kredytowej
1. Cel przeprowadzania testów warunków skrajnych
2. Rodzaje testów warunków skrajnych
• Analiza scenariuszowa
• Analiza wrażliwości
3. Przykładowe scenariusze testowe
4. Wymagania nadzorcze w obszarze testów warunków skrajnych
VIII. Limity koncentracji kredytowej
1. Cele ustanawiania limitów koncentracji kredytowej
2. Wyznaczanie limitów
Przykład 3
3. Monitorowanie limitów koncentracji kredytowej
4. Raportowanie limitów koncentracji kredytowej
Przykład 4
5. Wskaźniki wczesnego ostrzegania (WWO)
Przykład 5
6. Przegląd i modyfikacja limitów koncentracji kredytowej
7. Działania w przypadku przekroczenia limitów koncentracji kredytowej
Przykład 6
8. Uwzględnienie testów warunków skrajnych do weryfikacji siatki limitów
Przykład 7
IX. Apetyt na ryzyko koncentracji i profil ryzyka koncentracji
X. Audyt w obszarze ryzyka koncentracji kredytowej

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.