Data rozpoczęcia szkolenia:

05.06.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Wskazanie podstawowych zmian organizacji procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, jakie wynikają z nowych przepisów.
 • Wskazanie zadań i zasad zarządzania ryzykiem inwestycji wynikających z nowych przepisów prawnych i nadzorczych kontroli.
 • Rozpoznanie obszarów wymagających zmian i ocena wpływu wprowadzanych zmian na działalność banku.
 • Rozpoznanie i ocena nowych obszarów ryzyka i wykorzystanie tego w planowaniu działalności oraz planowaniu kontroli wewnętrznej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
 • Uzyskanie przykładowych regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem

Adresaci:

 • Członkowie Zarządu
 • Pracownicy komórek II linii obrony – komórek ds. ryzyka, komórek ds. zgodności (compliance), komórek ds. kontroli wewnętrznej
 • Pracownicy komórek ds. inwestycji

Trener: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS

CENA: 210 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 

I. Zmiany w strategii zarządzania ryzykiem wynikające z nowych przepisów.

II. Rekomendacja B KNF
1. Definicja inwestycji i praktyka działania banku spółdzielczego
2. Proporcjonalność w banku spółdzielczym
3. Strategia inwestycyjna (Rek. B pkt 1)
1) Zawartość strategii wg Rekomendacji B
2) Przykładowe zapisy
4. Apetyt na ryzyko dot. ryzyka inwestycji
5. Cele inwestycyjne i ryzyko
1) Przypadek prostego portfela instrumentów
2) Przypadek złożonego portfela instrumentów
6. Polityka inwestycyjna (Rek. B pkt. 1)
1) Zawartość polityki (zasad)
2) Przykładowe zapisy
7. Rola organów i podział zadań w zakresie ryzyka inwestycji
8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
1) Dywersyfikacja portfela inwestycji
2) Analizy przed-inwestycyjne, ocena wpływu zdarzeń wpływających na inwestycję
9. Procesem identyfikacji i pomiaru ryzyka inwestycji
10. Monitorowanie inwestycji
1) Monitorowania prowadzonych inwestycji
2) Raportowanie czynników ryzyka związanych z inwestycjami
11. System kontroli wewnętrznej
1) Mechanizmy kontrolne (matryca funkcji kontroli)
2) Informacja o odstępstwach od obowiązujących procedur, regulacji i limitów lub ich naruszeniach

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.