Data rozpoczęcia szkolenia:

05.07.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:00

Opis szkolenia:

Instytucja zarządu sukcesyjnego istnieje w polskim porządku prawnym od końca 2018 roku i cieszy się coraz większą popularnością. Ze strony Banków oznacza to konieczność obsługi produktów kredytowych i depozytowych przy udziale zarządcy sukcesyjnego, a niekiedy także innych osób uprawnionych do wykonywania tzw. czynności zachowawczych. Istotne jest, aby pracownicy obsługujący klientów prowadzących działalność gospodarczą znali rozwiązania przewidziane w ustawie o zarządzie sukcesyjnym i sprawnie obsługiwali produkty zmarłego przedsiębiorcy.

 CELE SZKOLENIA:

 • Kompleksowe omówienie instytucji zarządu sukcesyjnego, od momentu jego powstania do wygaśnięcia.
 • Wskazanie działań jakie mogą być podjęte przez bank wobec osób uprawnionych do wykonania czynności zachowawczych oraz zarządcy sukcesyjnego.
 • Przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących dalszego wykonywania umów zawartych przez Bank ze zmarłym przedsiębiorcą.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie kompleksowych informacji na temat instytucji prawnych zawartych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, ze wskazaniem uprawnień i odpowiedzialności zarządcy w relacji z Bankiem.
 • Omówienie sytuacji, jakie mogą pojawić się przy wykonywaniu umów kredytowych i depozytowych przedsiębiorcy po jego śmierci, z udziałem osób uprawnionych do wykonywania czynności zachowawczych oraz zarządcy sukcesyjnego.
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o zarządzie sukcesyjnym.

Adresaci: Szkolenie jest do pracowników banków spółdzielczych obsługujących produkty depozytowe i kredytowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: PATRYCJA MOCEK – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, od wielu lat zawodowo zajmuje się obsługą prawną Banków Spółdzielczych.

CENA: 210 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.00-15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

 1. Podstawy prawne instytucji zarządu sukcesyjnego.
 2. Przedsiębiorstwo w spadku – pojęcie, składniki, status prawny, do kogo należy.
 3. Czym jest zarząd sukcesyjny.
 4. Status prawny zarządcy sukcesyjnego, uprawnienia i obowiązki.
 5. Kto odpowiada i za co przy przedsiębiorstwie w spadku?
 6. Procedura powołania zarządcy.
 7. Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku.
 8. czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd.
 9. Ustawowe uprawnienia zarządcy jako kontynuatora działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy.
 10. Wykonywanie umowy rachunku przez zarządcę i uprawnienia z tym związane.
 11. Wykonywanie umowy kredytu przez zarządcę.
 12. „Zamrożenie” umów zmarłego przedsiębiorcy.
 13. Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej.
 14. Przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego: czynności zachowawcze.
 15. Zmiana zarządcy, utrata uprawnień do wykonywania zarządu.
 16. Przypadki wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.
 17. Podsumowanie szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.