Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CYKL: WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W CAŁYM CYKLU (3 szkolenia)

JEST TEŻ MOŻLIWY UDZIAŁ W POJEDYŃCZYCH (WYBRANYCH) SZKOLENIACH Z CYKLU

TERMINY SZKOLEŃ: I szkolenie – 11.10.2022r. II szkolenie – 08.11.2022r. III szkolenie – 07.12.2022.r.

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z następujących obszarów:

 • Zarządzania bankiem i zarządzanie ryzykiem;
 • planowanie strategiczne, rozumienia strategii działalności lub biznesplanu instytucji oraz ich realizacji.

KORZYŚCI Z CYKLU SZKOLEŃ:

Przekazanie Członkom Organów Zarządzających BS (RN, Zarząd, stanowiska kluczowe) wiedzy i umiejętności sprawdzanych przy ocenie odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej a wprowadzonych przez Wytyczne EBA 2021 i obowiązujący od stycznia 2022.

ADRESACICzłonkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu BS oraz Zarząd i pracownicy na kluczowych stanowiskach w Banku.

PROWADZĄCYPIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.

CENA: 260 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. MIEJSCE I ROLA RN W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BANKIEM
1) Wymóg wiedzy w danym obszarze w świetle obowiązujących regulacji
2) Rola RN w systemie zarządzania bankiem
2. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE BANKIEM
1) Podstawowe funkcje i obszary zarządzania bankiem
2) Model zarządzania
3) Podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych
4) Proces zarządzania strategicznego bankiem
5) Planowanie strategiczne i operacyjne
6) Marketing bankowy
7) Deklaracje kierunkowe i cele banku
8) Proces tworzenia strategii
• Analiza pozycji konkurencyjnej banku
• Analiza otoczenia konkurencyjnego
• Analiza trendów makro
• Synteza wniosków za pomocą matrycy SWOT
9) Pozycja strategiczna a strategia działania
3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM
1) Proces zarządzania ryzykiem w banku
• Przebieg procesu BION
• Rola zespołów merytorycznych w procesie zarządzania ryzykami
• Identyfikacja ryzyk istotnych
2) Kluczowe ryzyka występujące w banku i ocena zarządzania nimi zgodnie z BION 2022
a) Główne obszary ryzyka identyfikowane zgodnie z Metodyką BION 2022
b) R. Kredytowe
c) R. Rynkowe, w tym ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
d) R. Operacyjne i ICT
e) R. Płynności i finansowania
f) Obszar zarządzania kapitałowego
g) Zarządzanie bankiem
h) R. Systemowe
3) Ocena BION a działania nadzorcze KNF

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.