Data rozpoczęcia szkolenia:

14.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Przypomnienie i usystematyzowanie zakresu przepisów w zakresie ochrony danych osobowych związanych z działalnością banku
 • Rozpoznanie problemów wynikających z wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Rozpoznanie i ocena obszarów ryzyka zgodności oraz ryzyka przetwarzania danych osobowych i odpowiednie ujęcie ich w nadzorze lub kontroli wewnętrznej IOD lub komórki Compliance

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących compliance

ADRESACI:

 • Członkowie Zarządu nadzorujący bezpieczeństwo informacji
 • Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
 • Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej
 • Inspektorzy Ochrony Danych

TRENER: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 190 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ I – Dokumentacja ochrony danych i ryzyko zgodności

 1. Zadania banku związane z przestrzeganiem RODO i innych przepisów o ochronie danych
 2. Identyfikacja przepisów związanych z ochroną danych osobowych
 3. Zasada rozliczalności i obowiązki dowodowe banku
 4. Mechanizmy kontrolne w zakresie RODO
 5. Struktura regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych i informacji
 6. Dokumentacja RODO i w zakresie zapewniania przestrzegania przepisów

CZĘŚĆ II  Ryzyko przetwarzania

 1. Rejestry czynności przetwarzania i kategorii przetwarzania
 2. Realizacja Tarczy Finansowej i rejestry wynikające z art. 30 RODO
 3. Metodyka analizy ryzyka i raporty z oceny ryzyka
 4. Metodyka oceny skutków przetwarzania i raporty z DPIA
 5. Kserowanie dowodów osobistych
 6. Procedury nadawania uprawnień i rejestr uprawnień
 7. Polityka i zasady monitoringu wizyjnego i innych form monitoringu
 8. Zasady rozwoju systemów i zapewnienie ochrony danych osobowych
 9. Procedury i wymagania wobec podmiotu przetwarzającego
 10. Epidemia COVID – 19 i ryzyko przetwarzania danych osobowych

CZĘŚĆ III – Zapewnienie realizacji praw osoby, której dane dotyczą i kontrola wewnętrzna

 1. Regulacje i procedury w zakresie realizacji praw podmiotu danych
 2. Wady w procedurach dotyczących realizacji praw osoby, której dane dotyczą
 3. Polityka retencji danych i inne regulacje w zakresie zapewnienia retencji danych
 4. Procedury w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych i metodyka oceny naruszenia
 5. Przykładowe naruszenia ochrony danych
 6. Rejestr naruszeń
 7. Kontrola wewnętrzna sprawowana przez Inspektora Ochrony Danych/komórkę Compliance w zakresie ochrony danych osobowych
 8. Plan kontroli
 9. Metodyka kontroli
 10. Raporty pokontrolne
 11. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.