Data rozpoczęcia szkolenia:

16.12.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

08:10

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie wiedzy w zakresie zakończenia roku, inwentaryzacji, polityki rachunkowości, obowiązków ewidencyjnych, najważniejszych zmian w podatkach dotyczących banków spółdzielczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie.
 • Podsumowanie informacji w zakresie zmian obowiązujących od 2022 r.

ADRESACI: Uczestnicy szkolenia: główni księgowi, pracownicy księgowości, analitycy, specjaliści ds. rachunkowości/ sprawozdawczości.

PROWADZĄCA: MONIKA LESZCZYŃSKA – wykładowca z zakresu rachunkowości bankowej, sprawozdawczości Finansowej, podatku CIT, przeprowadzania inwentaryzacji rocznej, budżetowania – planu finansowego. Od 30 lat związana zawodowo z branżą finansową (bankowość i rachunkowość): pracowała w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu, następnie w Banku BPS S.A., obecnie pełni funkcję Głównego Księgowego w banku spółdzielczym. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (KRiFK). Posiada m.in. certyfikat zawodowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów RP); potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków organów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz stopień zawodowy ZBP. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pracowników działów księgowości, członków Komitetu Audytu i Rad Nadzorczych w bankach spółdzielczych.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 08.10 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Inwentaryzacja – główny element zakończenia roku.
  1. Pojęcie, cel i ustawowe podstawy realizacji inwentaryzacji.
  2. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
  3. Etapy inwentaryzacji.
  4. Obowiązki i zadania Kierownika jednostki, Gł. Księgowego, Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołów spisowych, Kontrolerów spisowych, osób odpowiedzialnych za majątek, Biegłego rewidenta.
  5. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
  6. Rozliczenia inwentaryzacji.
  7. Błędy i nieprawidłowości w przeprowadzaniu inwentaryzacji
 2. Obowiązki ewidencyjne:
  1. Prowizje od kredytów, gwarancji i poręczeń – ESP i liniowa (przyporządkowanie do poszczególnych typów kredytów), kredyt dla jednostek samorządowych.
  2. Obciążenia do wyjaśnienia z tyt. kwestionowanych rozliczeń przez klientów, a odpisy aktualizujące wartość.
  3. Kapitalizacja odsetek.
  4. Uzgodnienia kosztów rozliczanych w czasie.
 3. Najważniejsze zmiany w podatku:
  1. Podatek CIT (ulga sponsoringowa, darowizny).
  2. Podatek odroczony.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.