Data rozpoczęcia szkolenia:

21.04.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i pokazanie, jak zmiany te będą wyglądały w praktyce i jakie przełożenie będą miały na codzienne życie w organizacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi i nowymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie,
 • każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest przykładami.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

PROWADZĄCA: MONIKA ZIELIŃSKA – posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w działach kadr i płac firm różnej wielkości (od kilkuosobowych do dużych sieci handlowych) i różnych branż (usługowej, handlowej, transportowej). Wieloletnia właścicielka firmy prowadzącej usługi kadrowo-płacowe oraz doradcze i szkoleniowe. Współpracowała z wydawnictwem Infor publikując artykuły dotyczące praktycznego stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

CENA: 260 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Podstawy prawne tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
a) Kodeks Pracy,
b) ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Podmioty zobowiązane i niezobowiązane do tworzenia ZFŚS:
a) ustalanie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
b) metodyka ustalanie liczby zatrudnionych,
c) ustawowe wskaźniki do tworzenia odpisu,
d) ustawowe terminy do przekazania odpisów na ZFŚS:
e) sytuacja finansowa pracodawcy a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
• możliwości zwiększenia lub zmniejszenia wysokości odpisu na Fundusz,
• ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS.
3. Komisja Socjalna – rola, zadania i kompetencje:
a) przedstawiciel związków zawodowych,
b) przedstawiciel załogi.
4. Zakres działalności socjalnej:
a) pojęcie działalności socjalnej,
b) przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Adresaci pomocy socjalnej – osoby uprawnione:
a) pracownicy i członkowie ich rodzin definicja członków rodzin),
b) zleceniobiorcy,
c) osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich,
d) emeryci i renciści.
6. Kryteria stosowane i podstawy prawne przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS:
a) pojęcie kryterium socjalnego,
b) badanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.

7. ZFŚS a RODO:
a) wymogi w zakresie ochrony danych osobowych osób korzystający z pomocy finansowanej z Funduszu,
b) obowiązek informacyjny RODO w świetle najnowszych zmian ustawy o ZFŚS,
c) jakie dane osobowe można pozyskiwać, w jakim celu i przez jaki okres wolno pracodawcy je przechowywać,
d) komisja ZFŚS a przepisy o ochronie danych.
8. Rodzaje wydatków możliwych do sfinansowania z ZFŚS:
a) wypoczynek pracowników i ich rodzin zorganizowany w formie wczasów,
b) pobyt w sanatorium, wczasy profilaktyczne,
c) wypoczynek dla dzieci w formie obozów, kolonii, zimowisk, rajdów, zielonych,
d) szkół,
e) wycieczki, wyjazdy weekendowe,
f) wypoczynek zorganizowany przez pracowników we własnym zakresie (wczasy pod gruszą – agroturystyka), wycieczki,
g) bilety do kina, teatru, na wystawy, imprezy sportowe,
h) zajęcia sportowo-rekreacyjne – bilety i karnety na basen, korty tenisowe, do klubów sportowych,
i) zapomogi losowe i ekonomiczne,
j) pomoc rzeczowa i pieniężna przyznawana osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej (wyprawka do szkoły, sprzęt AGD),
k) pomoc na cele mieszkaniowe (zwrotna i bezzwrotna) na warunkach określanych w umowie,
l) dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych – żłobek, przedszkole.
9. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS.
10. Świadczenie urlopowe:
a) podmioty uprawnione do wypłaty świadczenia urlopowego,
b) możliwość rezygnacji z wypłaty świadczenia urlopowego.
11. ZFŚS a COVID-19:
a) nowe limity zwolnień wypłat z ZFŚS wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby,
b) możliwość zawieszenia przez pracodawcę obowiązku: tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych,
c) prawo do niestosowania w czasie COVID-19, postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .