Data rozpoczęcia szkolenia:

01.03.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Każda instytucja finansowa udzielająca pożyczek oraz kredytów i wykorzystująca zabezpieczenia celem obniżenia ryzyka związanego z kredytowaniem powinna określić zasady ustanawiania, wyceny oraz monitorowania zabezpieczeń, a także w przypadku konieczności – zasady podejmowania działań windykacyjnych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w obszarze zabezpieczeń jest kluczowe ze względu na stabilność oraz bezpieczeństwo instytucji finansowej. Niniejszym zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu poświęconemu zagadnieniu zabezpieczania pożyczek i kredytów w banku spółdzielczym.

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zabezpieczania pożyczek i kredytów w banku spółdzielczym.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poprawa świadomości ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia strat w obszarze stosowanych zabezpieczeń pożyczek i kredytów,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zabezpieczeń,
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w części dotyczącej zabezpieczania pożyczek i kredytów.

 ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: dyrektorów/ kierowników oraz specjalistów pracujących w jednostkach ryzyka kredytowego, a także analityków kredytowych a także pracowników jednostek kontroli wewnętrznej i audytu oraz pracowników obszaru windykacji.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wprowadzenie
1. Przepisy prawa
2. Rodzaje zabezpieczeń
2.1. Zabezpieczenia osobiste
2.2. Zabezpieczenia rzeczowe
3. Typowe zabezpieczenia stosowane w bankach spółdzielczych i ich charakterystyka
II. Przyjmowanie zabezpieczeń
1. Wybór zabezpieczenia
2. Dokumentacja zabezpieczenia
3. Ocena wartości zabezpieczenia
4. Ustanowienie zabezpieczenia a wypłata pożyczki/ kredytu
5. Zgoda współmałżonka
6. Reprezentacja podmiotów w celu złożenia oświadczenia woli
7. Przyjmowanie zabezpieczeń, a badanie zdolności kredytowej
8. Problem nadmiernego zabezpieczania
III. Monitorowanie zabezpieczeń
1. Monitorowanie ustanowienia zabezpieczenia
2. Monitorowanie wartości zabezpieczenia
2.1. Weryfikacja wartości zabezpieczenia
2.2. Aktualizacja wartości zabezpieczenia
IV. Egzekucja z zabezpieczeń
1. Wybór rodzaju zabezpieczeń pod kątem skuteczności
2. Egzekucja dla różnych rodzajów zabezpieczeń
V. Zabezpieczenia jako jedna z technik redukcji ryzyka kredytowego

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .