Data rozpoczęcia szkolenia:

26.05.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Europejski Zielony Ład, Taksonomia, Porozumienie Paryskie, Ryzyko klimatyczne, wytyczne  ESG, Rozporządzenie SFDR – to tylko niektóre z wielu terminów, które dzisiaj coraz częściej są  powtarzane. Istota i ranga tych definicji związana jest mocno z rokiem 2015, czyli datą Porozumienia Paryskiego dot. klimatu i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030 (tzw. SDGs).To właśnie wtedy  Komisja Europejska przystąpiła do urzeczywistniania założeń obu dokumentów i w ten sposób powstał unijny plan – tzw. Zielony Ład – oraz szereg ważnych regulacji, które mają wpływ na komunikację rynku  z inwestorami oraz instytucjami finansującymi.

Zrównoważone finanse dotyczą zarówno działań obejmujących ochronę klimatu, jak i szerzej rozumianego środowiska, a całą istotę zrównoważonego finansowania tworzą rozporządzenia dot. Taksonomii, SFDR oraz dyrektywy CSRD. To z nimi związany jest szereg aktów delegowanych, regulacji technicznych (RTS) oraz wytycznych. Dwa rozporządzenia i jedna dyrektywa stanowią silnik zrównoważonego finansowania.

CEL SZKOLENIA:

 • Prezentacja ważniejszych pojęć dotyczących zrównoważonego rozwoju, wytycznych i obowiązków regulacyjnych banków, których forma przyjęcia przekładać będzie się na realizowaną strategię i przyjęty scenariusz realizacji zmian klimatycznych.
 • Przedstawienie trendów środowiskowych wynikających z raportu IPCC, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć na lokalnym podwórku.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Na podanych przykładach kredytów zrównoważonych środowiskowo szkolenie pokaże, jak oceniać możliwe korzyści finansowe, jak kreować nowe sektory klientów oraz mitygować
 • Korzyścią ze szkolenia jest wskazanie, jak zrównoważona środowiskowo działalność klienta powinna być spójna z modelem działania banku i jak przejść od społecznej odpowiedzialności biznesu do zrównoważonego rozwoju oraz ESG.
 • Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie są na czynniki niematerialne, które poprzez prawidłową komunikację wzmacniają pozycję rynkowa i przedkładają się na lepsze pozycjonowanie banku.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z klientem instytucjonalnym, zajmujący się ryzkiem bankowych, odpowiadających za wdrażanie produktów bankowych.

PROWADZĄCY: DR INŻ. TOMASZ WAŁOWSKI – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, posiada Europejski Certyfikat Bankowy w ramach standardów europejskich EFCB oraz tytuł samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowego. Od ponad 27 lat pracownik sektora banków spółdzielczych (m.in. SGB-Banku S.A w Poznaniu, Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, obecnie pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu). Wieloletni wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie. Trener bankowy realizujący szkolenia od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie bankowości, zrównoważonych finansów i ochrony środowiska.

CENA: 220 zł /osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30-12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Część I
1. Długofalowa budowa wartości banku na podstawie ESG.
2. ESG w regulacjach bankowych.
3. SFDR sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju.
4. Kredyt zrównoważony środowiskowo.
Cześć II
1. Zasady identyfikacji kredytów jako zrównoważonych środowiskowo.
2. Lista celów finansowania uznanych przez bank za zrównoważone środowiskowo do celów biznesowych banku.
3. Podręcznik kredytowy dla klienta instytucjonalnego:
a) ocena istotności ryzyka ESG klienta,
b) analiza wrażliwości zdolności kredytowej.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.