Data rozpoczęcia szkolenia:

19.08.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne w sprawie zdalnego onboardingu klientów. Wytyczne te mają ujednolicić zasady dotyczące identyfikacji i weryfikacji klientów sektora finansowego poprzez kanały zdalne, co ma istotne znaczenie z perspektywy obowiązków instytucji obowiązanych (miedzy innymi na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub EUROFATCA itp.).

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych założeń Wytycznych EBA w sprawie zdalnego onboardingu klientów, szczególnie w kontekście przepisów prawa takich jak Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Ustawa o usługach płatniczych, Ustawa o doręczeniach elektronicznych itp.).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami Wytycznych EBA w sprawie zdalnego onboardingu klientów,
 • W trakcie szkolenia zostaną zdiagnozowane najważniejsze zagadnienia z zakresu np. ochrony danych, klauzul informacyjnych związane ze zdalnym onboardingiem klientów,
 • Otrzymają propozycję harmonogramu działań w celu wdrożenia ww. Wytycznych

Adresaci: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem Członka Zarządu ds. handlowych oraz Członka Zarządu nadzorującego ryzyko prania pieniędzy, koordynatora i analityka prania, pracowników komórek handlowych, pracowników komórki ds. zgodności, IOD, informatyków oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawowe prawne,
 2. Definicja kanałów dystrybucji produktów i usług przez Bank,
 3. Identyfikacja kanałów komunikacji z klientami oraz potencjalnymi klientami Banku,
 4. Zbieżność Wytycznych w zakresie portfeli elektronicznych z usługa Moje ID i Profil Zaufany,
 5. Systematyka informacji gromadzonych oraz przekazywanych na etapie nawiązywania stosunków z klientami (wprowadzanie danych klienta do systemu IT),
 6. Podstawowe założenia zdalnego onboardingu klientów zawarte w Wytycznych,
 7. Przykład procedury identyfikacji klienta na odległość,
 8. Wykaz możliwych kanałów onboardingu,
 9. Wymagania techniczne i programowe,
 10. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa danych klientów,
 11. Wytyczne Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie identyfikacji klienta instytucji obowiązanej i weryfikacji jego tożsamości w sytuacji braku jego fizycznej obecności,
 12. Stanowisko UKNF dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji,
 13. Podział zadań w zakresie wdrożenia wymagań Wytycznych,
 14. Przygotowanie harmonogramu działań w celu wdrożenia Wytycznych.
 15. Obowiązki szkoleniowe,
 16. System kontroli wewnętrznej.
 17. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.