Data rozpoczęcia szkolenia:

23.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w procesie udzielania i monitorowania kredytów w banku spółdzielczym pod kątem wytycznych EBA. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze. Uczestnictwo w szkoleniu ułatwi dokonanie kompleksowego przeglądu systemu zarządzania ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym pod kątem dostosowania do wytycznych EBA.    

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

 • strategii i polityki zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • struktury organizacyjnej,
 • procesu kredytowego,
 • oceny zdolności kredytowej,
 • stosowanych zabezpieczeń kredytów,
 • monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego,
 • limitów koncentracji portfela kredytowego,
 • testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego,
 • polityki cenowej,

z uwzględnieniem wytycznych EBA oraz innych wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poprawa świadomości poziomu ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat z portfela kredytowego,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku strategii, polityk, procedur i instrukcji funkcjonujących w obszarze udzielania i monitorowania kredytów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych,
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w obszarze udzielania i monitorowania kredytów.

W ramach szkolenia jako materiały pomocnicze prowadzący udostępni szablony dokumentów z obszaru ryzyka kredytowego.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze udzielania i monitorowania kredytów, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 260 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia
II. Zasada proporcjonalności w wytycznych EBA
III. Zarządzanie ryzykiem na potrzeby udzielania i monitorowania kredytów
1. Rola Zarządu
2. Kultura ryzyka
IV. Strategia zarządzania ryzykiem, apetyt na ryzyko, limity
V. Zasady postępowania, procedury ryzyka kredytowego
1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
2. Transakcje lewarowane
3. Innowacje w udzielaniu kredytów oparte na technologii
4. Modele oceny zdolności kredytowej
5. Czynniki środowiskowe, społeczne związane z zarządzaniem
6. Udzielanie kredytów zrównoważonych środowiskowo
7. Infrastruktura danych
VI. Proces decyzyjny w procesie kredytowym
1. Obiektywność i bezstronność procesu decyzyjnego
VII. Kontrola wewnętrzna
VIII. Zasoby i umiejętności
IX. Wynagrodzenia
X. Procedury udzielania kredytów
1. Informacje i dokumentacja
2. Ocena zdolności kredytowej
XI. Decyzja kredytowa i umowa kredytu
XII. Polityka cenowa
XIII. Wycena nieruchomości i ruchomości
1. Wycena w chwili udzielania kredytu
2. Monitorowanie i aktualizacja wyceny
3. Kryteria dot. rzeczoznawców
4. Kryteria dot. zaawansowanych modeli statystycznych do wyceny
XIV. Monitorowanie
1. Zasady ogólne
2. Monitorowanie ekspozycji kredytowej i kredytobiorców
3. Regularna kontrola kredytowa kredytobiorców
4. Monitorowanie warunków umowy
5. Wskaźniki wczesnego ostrzegania oraz listy zagrożeń
XV. Kryteria udzielania kredytów
XVI. Informacje i dane do oceny zdolności kredytowej
XVII. Wskaźniki na potrzeby udzielania i monitorowania kredytów

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .