Data rozpoczęcia szkolenia:

30.05.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia prowadzonego w formie warsztatów praktycznych jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych.
 • Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest przykładami.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń od podstaw.
 • Uczestnicy posiądą umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla rozpoczynających pracę w działach kadr i płac oraz pozostałych osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń.

TRENER: MONIKA ZIELIŃSKA – posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w działach kadr i płac firm różnej wielkości (od kilkuosobowych do dużych sieci handlowych) i różnych branż (usługowej, handlowej, transportowej). Wieloletnia właścicielka firmy prowadzącej usługi kadrowo-płacowe oraz doradcze i szkoleniowe. Współpracowała z wydawnictwem Infor publikując artykuły dotyczące praktycznego stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

CENA: 520 zł/brutto osoba

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ I
1. Technika naliczania wynagrodzenia:
• Przepisy prawne dotyczące naliczania wynagrodzeń;
• Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika;
• Składka zdrowotna pracownika – z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1.01.2022 (Polski Ład);
• Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1.01.2022 (Polski Ład);
• Składki społeczne pracodawcy;
• Fundusze pozaubezpieczeniowe – FP, FS, FGŚP, FEP;
• Kolejne kroki naliczania wynagrodzeń.
2. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
• Wynagrodzenie pomniejszane za czas choroby;
• Wynagrodzenie pomniejszone za inne nieobecności.
3. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych:
• Istota pracy w godzinach nadliczbowych;
• Ustalenie przekroczeń norm czasu pracy;
• Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.
4. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

CZĘŚĆ II
1. Zasady ustalania wynagrodzenia za czasu urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego
za niewykorzystany urlop:
• Wynagrodzenie za urlop;
• Ekwiwalent za niewykorzystany urlop;
• Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i inne usprawiedliwione nieobecności.
2. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi:
• Wynagrodzenie za czas choroby;
• Zasiłek chorobowy;
• Zasady ustalania kto jest płatnikiem zasiłku;
• Okres wyczekiwania;
• Okres zasiłkowy;
• Podstawa wypłaty zasiłku i jego wysokość;
• Składniki uwzględniane w podstawie zasiłku;
• Składniki nieuwzględniane w podstawie zasiłkowej.
3. Pozostałe zasiłki:
• Zasiłek opiekuńczy;
• Zasiłek macierzyński;
• Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego;
• Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego;
• Świadczenie rehabilitacyjne.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.