Data rozpoczęcia szkolenia:

13.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • rozpoznanie metod oraz uwarunkowań ich zastosowania w ramach wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym,
 • rozpatrywane podejście i w jego ramach metody oraz techniki wyceny nieruchomości korespondują z potrzebami informacyjnymi banku w zakresie zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • celem szczegółowym szkolenia jest także ocena przydatności różnych metod i technik wyceny w monitoringu wartości rynkowej nieruchomości,
 • del szkolenia należy zidentyfikować jako zbieżny z dobrze pojętym interesem sektora bankowego i poszczególnych jego placówek – sprzyja bowiem zachowaniu obniżonego poziomu ryzyka portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie,
 • w aspekcie aplikacyjnym, słuchacze nabywają wiedzę i podstawowe umiejętności w zakresie oceny poprawności kalkulacji zawartych w operatach szacunkowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • umiejętności wyznaczania i weryfikacji kluczowych parametrów rynkowych w wycenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym,
 • rozpoznanie podstaw metodyki określania wartości rynkowej nieruchomości w podejściu porównawczym,
 • nabycie podstawowych umiejętności wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym.

ADRESACI: Pracownicy banków dokonujący wstępnej lub okresowej oceny, bądź aktualizacji (weryfikacji) wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie hipoteczne udzielanych kredytów.

PROWADZĄCY: DR HAB. SŁAWOMIR  PALICKI – doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor i  wykonawca  około  70  edycji  szkoleń  z  zakresu  weryfikacji  poprawności  operatów  szacunkowych  w  zarządzaniu  ryzykiem kredytowym,  wyceny  wartości  rynkowej  nieruchomości i  analizy  rynku  nieruchomości,  także  indywidualnie dla bankowości spółdzielczej oraz na specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych, odczytach (m.in. dla Narodowego Banku Polskiego). Autor licznych ekspertyz z zakresu praktyki gospodarczej, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 270 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 240zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Pojęcie wartości rynkowej nieruchomości w kontekście wyceny w podejściu dochodowym,
 2. Przesłanki i warunki zastosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości, w tym dyskusja relacji podejścia dochodowego do podejścia porównawczego,
 3. Wycena w podejściu dochodowym z użyciem metody inwestycyjnej i metody zysków (celowość i przesłanki wykorzystania metod, założenia teoretyczne, szczególne okoliczności wyceny),
 4. Wycena w podejściu dochodowym z użyciem techniki kapitalizacji prostej i techniki dyskontowania strumieni dochodów (celowość i przesłanki wykorzystania technik, założenia teoretyczne, szczególne okoliczności wyceny),
 5. Stopa dyskontowa i stopa kapitalizacji w wycenie nieruchomości w podejściu dochodowym,
 6. Zadanie obliczeniowe z wyceny nieruchomości komercyjnej metodą inwestycyjną, z wykorzystaniem techniki kapitalizacji prostej (z uwzględnieniem komentarza metodycznego i interpretacji wyników pośrednich oraz końcowego).

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .