Data rozpoczęcia szkolenia:

30.08.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • uzyskanie kompetencji w zakresie rozpoznawania typowych usterek, braków, błędów w operatach szacunkowych,
 • rozpoznanie zasad analizy rynku nieruchomości,
 • przybliżenie metod wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy oraz źródeł danych przydatnych w monitoringu wartości rynkowej nieruchomości,
 • wzrost poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, związanym z nieruchomościami stanowiącymi zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawcy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • rozpoznanie nowej sytuacji wyceny nieruchomości w związku ze zmianą ustawową definicji wartości rynkowej od dn. 01.09.2017 r. oraz w świetle zmiany Krajowego Standardu Wyceny „Wartość rynkowa” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych obowiązującej z dn. 01.10.2017 r.
 • opanowanie specjalistycznej wiedzy o strukturze i zasadach sporządzania operatu szacunkowego,
 • nabycie umiejętności weryfikacji poprawności i kompletności postępowania rzeczoznawcy majątkowego w procedurze sporządzania operatu szacunkowego,
 • zapoznanie się z metodami analizy rynku nieruchomości,
 • opanowanie podstaw metodyki określania wartości rynkowej nieruchomości, w tym ustalania kluczowych parametrów rynkowych wpływających na wartość nieruchomości w różnych podejściach, metodach i technikach wyceny,
 • przygotowanie do pełniejszego zrozumienia procesu wyceny nieruchomości, celem nabycia umiejętności trafnej oceny operatów i weryfikacji wartości nieruchomości,
 • przygotowanie do sporządzenia (uzupełnienia) wewnętrznych wytycznych dotyczących wymogów w zakresie sporządzania operatów szacunkowych.

ADRESACI: Szkolenie jest adresowane do dwóch grup pracowników:

 • pracowników banków na stanowiskach menedżerskich, zajmujących się formułowaniem polityki bezpieczeństwa banku wobec ryzyka udzielenia chybionych kredytów, kierunków rozwoju banków w perspektywie znacznego wzrostu koniunktury na rynku nieruchomości (w tym na tle silnego wzrostu ryzyka popełnienia błędów),
 • pracowników banków na stanowiskach kredytowych, zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych, odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

PROWADZĄCY: DR HAB. SŁAWOMIR  PALICKI – doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor i  wykonawca  około  70  edycji  szkoleń  z  zakresu  weryfikacji  poprawności  operatów  szacunkowych  w  zarządzaniu  ryzykiem kredytowym,  wyceny  wartości  rynkowej  nieruchomości i  analizy  rynku  nieruchomości,  także  indywidualnie dla bankowości spółdzielczej oraz na specjalistycznych kursach, studiach podyplomowych, odczytach (m.in. dla Narodowego Banku Polskiego). Autor licznych ekspertyz z zakresu praktyki gospodarczej, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł /osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Analiza rynku nieruchomości w operacie szacunkowym – badanie źródeł i analiza danych stanowiących podstawę analizy rynku.
 2. Źródła danych w procesie wyceny nieruchomości i sposoby pozyskiwania informacji o rynku nieruchomości służące weryfikacji operatu.
 3. Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości.
 4. Struktura i zawartość operatu szacunkowego.
 5. Analiza przypadków – prezentacja i weryfikacja operatów szacunkowych i określanych w nich wartości nieruchomości, wskazanie możliwości uchybień, błędów w operacie, analiza krytycznych dla poprawności wyceny fragmentów operatu.
 6. Wyznaczanie i weryfikacja parametrów rynku nieruchomości wpływających na wartość nieruchomości określaną w operacie szacunkowym, analiza wrażliwości kluczowych parametrów ekonomicznych rynku nieruchomości kształtujących wartość nieruchomości (stopa dyskontowa, kapitalizacji).

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.