Data rozpoczęcia szkolenia:

13.12.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie podstawowego zabezpieczenia kredytów, jakim jest hipoteka, na przykładach dokumentów wykorzystywanych w procesie ustanawiania hipoteki.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • W ramach szkolenia omówiona zostanie sama konstrukcji hipoteki, jej przedmiot oraz wymagania co poszczególnych dawców zabezpieczenia.
 • Uczestnik dowie się również jakie hipoteka ma wady i jakie środki zastosować, aby ograniczyć ryzyka związane z tym zabezpieczeniem.
 • Uzupełnieniem szkolenia będzie część dotycząca hipoteki w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a w szczególności korzyści, jakie daje to zabezpieczenie w przypadku rozpoczęcia wobec dłużnika jednej z wymienionych procedur.
 • Szkolenie oparte będzie o przykłady z praktyki zawodowej prowadzącego.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kredytowych oraz innych osób, których dotyczy ten temat.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 240 zł/ osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawowe informacje o księgach wieczystych i celu ich prowadzenia.
 2. Podstawowe zasady dotyczące ksiąg wieczystych (pierwszeństwo, domniemania, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).
 3. Ustrój ksiąg wieczystych – badanie stanu prawnego nieruchomości na podstawie analizy działu II, III i IV księgi wieczystej, jakie wpisy mogą zawierać poszczególne działy księgi wieczystej.
 4. Ustalanie stanu faktycznego nieruchomości, czy można to zrobić na podstawie księgi wieczystej.
 5. Co może być przedmiotem hipoteki (własność, prawo użytkowania wieczystego, prawa spółdzielcze, udział).
 6. Hipoteka na nieruchomości małżonków.
 7. Hipoteka na nieruchomości spółki cywilnej.
 8. Hipoteka na nieruchomości osobowej spółki handlowej (m.in. spółki jawnej).
 9. Hipoteka na nieruchomości spółki kapitałowej.
 10. Hipoteka na nieruchomości spółdzielni oraz innych osób prawnych.
 11. Pierwszeństwo hipotek.
 12. Przygotowanie wniosku o wpis hipoteki, przebieg postępowania wieczystoksięgowego.
 13. Omówienie poszczególnych elementów wniosku o wpis hipoteki i wymaganych załączników.
 14. Zabezpieczenie jedną hipoteką wielu wierzytelności, zastąpienie wierzytelności i dopisanie wierzytelności.
 15. Jakie dokumenty należy przygotować.
 16. Nadzabezpieczenie pierwotne i wtórne.
 17. Hipoteka łączna, repartycja zabezpieczonej wierzytelności – wiele hipotek na zabezpieczenie jednej wierzytelności.
 18. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym.
 19. Jak skutecznie uzyskać opróżnione miejsce hipoteczne, ustanowienie i ujawnienie roszczenia o przeniesienie hipoteki.
 20. Administratora hipoteki.
 21. Wypowiedzenie wierzytelności hipotecznej.
 22. Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wygaśnięcie hipoteki.
 23. Znaczenie zabezpieczenia hipotecznego w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz w ramach upadłości konsumenckiej.
 24. Pytania uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.