Data rozpoczęcia szkolenia:

16.05.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przedmiotem szkolenia jest omówienie przebiegu postępowania egzekucyjnego, z uwzględnieniem aktualnych poglądów orzecznictwa sądowego i problemów występujących w praktyce. Wyższa skuteczność czynności egzekucyjnych zależna jest częściowo od aktywności i wiedzy samego wierzyciela. Stąd ważne są czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji, w tym ustalenie majątku dłużnika, który realnie może służyć zaspokojeniu roszczeń wierzyciela. Obecne przepisy nie są korzystne dla wierzycieli, a ich interpretacje często rodzi różnego rodzaju ryzyka. Stąd konieczne jest podejmowanie działań, które ryzyka te może ograniczać lub w ogóle eliminować. Znajomość zasad prowadzenia egzekucji umożliwia kreowanie takich rozwiązań. Kilka z nich będzie zaprezentowanych podczas szkolenia.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenie omawia zasady pozaegzekucyjnego trybu zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego. Instytucja ta będzie omówiona na podstawie przykładów z praktyki.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się realizacją zajęć sądowych i administracyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banku oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia oraz innych osób, których dotyczy ten temat.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 260 zł/ osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Uwagi wstępne
 2. Podstawa do wszczęcia egzekucji
 3. Czynności poprzedzający złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji – zebranie informacji o majątku dłużnika i jego sytuacji
 4. Wybór komornika sądowego
 5. Formułowanie wniosku o wszczęcie egzekucji
 6. Niecelowe wszczęcie egzekucji – kiedy następuje i jako są jego konsekwencje
 7. Zaliczka na wydatki w toku egzekucji
 8. Ustanowienie kuratora dla dłużnika nie posiadającego organu do reprezentacji lub nie znanego z miejsca pobytu
 9. Zaskarżanie czynności komornika sądowego, kontrola działań komornika sądowego
 10. Udział w czynnościach komornika sądowego
 11. Podstawowe sposoby egzekucji (egzekucja z ruchomości, rachunków bankowych, dochodów z działalności zawodowej, praw majątkowych)
 12. Plan podziału środków uzyskanych z egzekucji
 13. Egzekucja z nieruchomości – analiza planu podziału środków ze sprzedaży i składania zarzutów do planu
 14. Zakończenie postępowanie egzekucyjnego i dalsze czynności
 15. Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego
 • Publiczna sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego
 • Przejęcie przedmiotu zastawu rejestrowego na własność
 • Zaspokojenie poza postępowaniem upadłościowym
 1. Pytania uczestników szkolenia

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .