Data rozpoczęcia szkolenia:

06.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Zgodnie z Metodyką oceny odpowiedniości organów statutowych nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego nowo wybrany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien być wprowadzony w swoje obowiązki. Szczególnie dotyczy to członków Rady Nadzorczej wybranych na pierwszą kadencję.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania organów statutowych w Banku Spółdzielczym, wskazanie podstawowych obowiązków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu na podstawie przepisów zewnętrznych, zapoznanie ze strukturą wewnętrznych regulacji dotyczących zadań Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, przygotowanie ścieżki szkoleniowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnik szkolenia pozna podstawowe przepisy zewnętrzne, dotyczące działania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym.
 • Uczestnik zapozna się z rolą i miejscem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w systemie zarządzania bankiem (w tym w systemie zarządzania ryzykiem oraz w systemie kontroli wewnętrznej).
 • Uczestnik pozna zapisy Metodyki KNF w zakresie wymaganej wiedzy na stanowisku członka Rady Nadzorczej.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma przykłady dokumentów:
 1. Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 2. Regulaminu działania Komitetu Audytu,
 3. Dokumenty potwierdzające przeglądy ww. procedur, zgodnie z zapisami Rekomendacji Z,
 4. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu,
 5. Inne

ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane do Członków Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem Członków Komitetu Audytu, Członków Zarządu, pracowników prowadzących obsługę organów statutowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia..

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC), wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 260 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym.
2. Miejsce Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w systemie zarządzania Bankiem Spółdzielczym.
3. Identyfikacja ryzyka istotnego w działalności Banku Spółdzielczego:
a. Ryzyko kredytowe, w tym koncentracji, detalicznych ekspozycji kredytowych, ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,
b. Ryzyko płynności,
c. Stopy procentowej w księdze bankowej,
d. Ryzyko walutowe,
e. Ryzyko biznesowe,
f. Operacyjne, w tym ryzyko prania pieniędzy
i finansowania terroryzmu,
g. Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacji,
h. Ryzyko reputacji,
i. Inne.
4. Ocena adekwatności i skuteczności zarządzania ryzykiem istotnym w Banku Spółdzielczym.
5. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.
6. Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.
7. Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania organizacją pracy.
8. Relacje Rady Nadzorczej z Zarządem, kierującym komórką ds. zgodności oraz komórką ds. ryzyka.
9. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.