Data rozpoczęcia szkolenia:

15.05.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Ustawy COVID-19 dokonały wielu zmian w przepisach prawa, w tym dotyczących działalności banków. Celem szkolenia jest omówienie wątpliwości dotyczących zmiany dotychczasowych przepisów, tym bardziej, ze nowe przepisy są często niejasne i niespójne.
 • Podczas szkolenia zostanie zaprezentowana interpretacja dokonana przez Grupę Roboczą przy Związku Banków Polskich mająca na celu ujednolicenie praktyki bankowej, co ma szczególne znaczenie w przypadku odrębnej interpretacji przepisów przez klientów banków.

ADRESACI:

Szkolenie proponowane jest członkom zarządów banków, dyrektorom oddziałów i filii, obsłudze prawnej, osobom odpowiedzialnym za tworzenie produktów bankowych, oceniającym zdolność kredytową, rozpatrującym reklamacje i obsługującym zajęcia egzekucyjne.

TRENER: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS

CENA: 95 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zmiana terminów materialnoprawnych, procesowych i sądowych – konsekwencje dla banku.
II. Zmiana zasad rozpatrywania reklamacji:
1. Czy nowe terminy rozpatrywania reklamacji?
2. Restrukturyzacja zadłużenia – problemy praktyczne.
III. Zmiany dotyczące umów kredytowych:
1. Maksymalne koszty kredytu:
• zasady obliczania,
• problem kart kredytowych,
• problem kredytów dłuższych niż rok.
2. Obniżenie pozaodsetkowego kosztu kredytu.
3. Zmiany w ocenie zdolności kredytowej.
IV. Zmiany dotycząc postępowania egzekucyjnego w administracji:
1. Zasady zawieszenia prowadzonych egzekucji administracyjnych:
• tryb działania banku,
• odzyskanie przez dłużnika prawa do dysponowania środkami.
2. Dopuszczalność wszczęcia nowej egzekucji administracyjnej:
• przypadki,
• tryb działania banku,
• problem zbiegu egzekucji.
3. Zakaz dokonywania potrąceń i egzekucji niektórych świadczeń.
4. Realizacja zajęć egzekucyjnych:
• gwarancje czynszowe,
• pomoc dla przedsiębiorców.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.