Data rozpoczęcia szkolenia:

12.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zbliżający się koniec roku jest momentem, w którym zwykle Rada Nadzorcza zatwierdza swój Plan pracy na kolejny rok.

Plan pracy Rady Nadzorczej musi być ściśle powiązany z obowiązującym w Banku Systemem informacji zarządczej. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.06.2021r. za opracowanie projektu planu pracy Rady Nadzorczej odpowiada Zarząd.    

CEL SZKOLENIA:

przeprowadzenie przeglądu Systemu Informacji Zarządczej pod kątem przygotowania optymalnego planu pracy rady nadzorczej i komitetu audytu, dostosowanego do wymagań przepisów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z, L, U oraz Wytycznych EBA/GL/2022/05 w sprawie compliance AML.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • W trakcie szkolenia zostanie przeprowadzony przegląd zmian przepisów wymagający uwzględnienia w SIZ.
 • Uczestnik zapozna się z przepisami zewnętrznymi, które mają wpływ na system informowania Rady Nadzorczej
 • Uczestnik zaplanuje podział zadań rady nadzorczej tak aby zrealizować zapisy regulacji zewnętrznych oraz aby zapewnić odpowiednie obciążenie zadaniami rady w poszczególnych kwartałach,
 • Uczestnik otrzyma w formie elektronicznej przykłady:
 1. Instrukcji SIZ,
 2. Raportu z przeglądu systemu SIZ,
 3. Planu pracy rady nadzorczej na 2024r.
 4. Plan pracy Komitetu Audytu na 2024r.

ADRESACI:  Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, pracowników komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą organów statutowych, pracowników komórki ds. ryzyka, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 250 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 220 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 10.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
 2. Weryfikacja zadań Rady Nadzorczej na podstawie zmian przepisów zewnętrznych:
  1. Wytyczne EBA/GL/2022/05,
  2. Rekomendacja L,
  3. Rekomendacja U (bancassurance),
  4. Ryzyko ESG
  5. Ryzyko geopolityczne,
  6. Itp..
 3. Organizacja przepływu informacji zarządczej w Banku,
 4. Organizacja przekazywania informacji cyklicznych Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej,
 5. Dostosowanie planu pracy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu do SIZ,
 6. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .