Data rozpoczęcia szkolenia:

25.06.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Do końca czerwca 2021r. planowane są istotne zmiany przepisów zewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Najważniejsze z nich to:

 • Zmiana Rozporządzenia 575/2013 PE (UE) w zakresie limitów koncentracji,
 • Wejście w życie Wytycznych EBA (EBA/GL/2020/06) ws. udzielania i monitorowania kredytów,
 • Zmiany Ustawy o kredycie hipotecznym,
 • Zmiany ustawy o kredycie konsumenckim,
 • Przygotowanie do wdrożenia Rekomendacji Z – rola komórek biznesowych w przestrzeganiu limitów (szczególnie portfelowych).

Wprowadzane zmiany mają wpływ na całość procesu zarządzania ryzykiem kredytowym:

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest wspólne przeprowadzenie przeglądu wymaganych zmian w wyżej wymienionych obszarach ryzyka kredytowego. Szczególnie w obszarze zasad zmian w procedurach udzielania kredytów konsumenckich, hipotecznych oraz w Instrukcji / Zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym – w tym ryzykiem koncentracji.

Korzyści ze szkolenia:

 • Na podstawie przeprowadzonej luki wdrożenia Wytycznych EBA w sprawie udzielania i monitorowania kredytów opracowany zostanie harmonogram wdrożenia ww. Wytycznych z uwzględnieniem okresów przejściowych.
 • Uczestnik dowie się, jakie zmiany wprowadzić do wzorów umów, wniosków, formularzy informacyjnych do kredytów konsumenckich i hipotecznych.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania ww. zmian.
 • Uczestnik otrzyma przykłady:
 • notatki z przeglądu Instrukcji / Zasad zarządzania ryzykiem kredytowym (koncentracji),
 • Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • Harmonogramu wdrożenia Wytycznych EBA w sprawie udzielania i monitorowania kredytów.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem kredytowym, Analityków kredytowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER: RENATA SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 11.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne zarządzania ryzykiem kredytowym w obszarach:
  1. Ryzyka portfela,
  2. Ryzyka pojedynczej transakcji.
 2. Podział zadań w zakresie wprowadzania zmian w ww. obszarach.
 3. Zmiany w dokumentach kredytowych związanych z wejściem w życie Ustawy o elektronicznych doręczeniach:
  1. Wprowadzenie pojęcia „na piśmie”,
  2. Kredyt konsumencki,
  3. Kredyt hipoteczny,
  4. Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji.
 4. Analiza luki wdrożenia Wytycznych EBA w sprawie udzielania i monitorowania kredytów:
  1. Okresy przejściowe – do 2024r.
  2. Obszary wyłączenia zasady proporcjonalności,
  3. Kultura ryzyka kredytowego,
  4. Analiza ryzyka związanego z występowaniem czynników ESG na ocenę kredytobiorców,
  5. Polityka cenowa z uwzględnieniem wskaźników skorygowanych (np. EVA, RORAC, RAROC,
  6. Zastosowanie ogólnych wymogów w zakresie wynagrodzenia w kontekście podejmowania ryzyka kredytowego – Zasada proporcjonalności.
  7. Analiza modelu biznesowego kredytobiorcy,
  8. Zastosowanie technologii informacyjnej w zakresie udzielania i monitorowania kredytów.
 5. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.