Data rozpoczęcia szkolenia:

29.01.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego oraz dobrych praktyk wynikających z normy ISO 27001.

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji i z jakich elementów się składa;
 • uzyskają praktyczny obraz wiedzy na temat możliwości, jakie daje wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz sposobach zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym;
 • dowiedzą się, jak przeprowadzić projekt wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji;
 • poznają wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 oraz nabędą podstawowych umiejętności związanych z interpretacją tych wymagań w kontekście uwarunkowań funkcjonowania instytucji bankowej;
 • zostaną wprowadzeni w zakres podstawowej wiedzy na temat doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Adresaci:
Szkolenie adresowane dla Członków Zarządu nadzorujących obszar IT w Banku, administratorów Systemów Informatycznych, Inspektorów Ochrony Danych, kadry menedżerskiej i pracowników działu IT.

Trener: MACIEJ GROMEK – Systemowy Inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym funkcjonująca w Bankach Spółdzielczych. Doświadczenie zawodowe: administracja zasobami teleinformatycznymi, dobór oraz wdrażanie rozwiązań IT, audyty bezpieczeństwa informacji, audyty technologiczne sieci informatycznej Banku, audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymogami KRI.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w Banku Spółdzielczym.
 2. Identyfikacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 3. Bezpieczeństwo informacji a zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 4. Obszary Banku Spółdzielczego objęte bezpieczeństwem informacji na podstawie NORMY ISO 27001 i Rekomendacji D KNF.
 5. Identyfikacja zagrożeń i podatności (cyberbezpieczeństwo) – wdrożenie zabezpieczeń.
 6. Audyt systemu – najczęstsze problemy z praktyki Audytora.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.