Data rozpoczęcia szkolenia:

27.03.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest omówienie zmian w prawie, obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku i dostosowujących zasady działania banków do zasad określonych w tzw. Dyrektywie Omnibus.
 • Przeprowadzona zostanie także analiza stanowiska UKNF w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych i najnowszych orzeczeń TSUE oraz kolejnych pytań prejudycjalnych mających bezpośredni wpływ na działalność banków spółdzielczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo.

ADRESACI: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy komórek zgodności, prawnicy.

TRENER: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

I. Wyrok TSUE z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie C 555/21 dotyczący obowiązku zwrotu części prowizji przy przedterminowej spłacie kredytu hipotecznego:
1. Treść wyroku i uzasadnienia TSUE.
2. Interpretacja art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym.
3. Czy wyrok z dnia 9 lutego 2023 roku może mieć wpływ na postępowanie banku w zakresie kredytów konsumenckich.

II. Pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie do TSUE dotyczące możliwości oprocentowania kredytowanych kosztów kredytu oraz informowania o podstawie obliczenia odsetek:
1. Pojęcie całkowitej kwoty kredytu i oprocentowania w ustawie o kredycie konsumenckim i w ustawie o kredycie hipotecznym.
2. Czy bank może oprocentować kredytowane koszty kredytu,
3. Sankcja za niewłaściwe naliczanie oprocentowania i naruszenie obowiązków informacyjnych – kredyt darmowy.

III. Stanowisko UKNF z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych – analiza.

IV. Dyrektywa OMNIBUS – czy do banków spółdzielczych mają zastosowanie i w jakim zakresie obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 roku ustawy implementujące Dyrektywę Omnibus:
1. Cel Dyrektywy Omnibus i jej wpływ na usługi bankowe.
2. Obowiązki banków wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług:
a) w umowach kredytowych,
b) w umowach depozytowych.
3. Obowiązki banków wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
a) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy finansowej poza lokalem banku – problem pokazów, udziału w targach itp.
b) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

V. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie o sygnaturze C-520/21 dotycząca zwrotu kosztów za korzystanie z kapitału w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .