Data rozpoczęcia szkolenia:

21.04.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Jak stosować RODO w pracy sekretariatu banku spółdzielczego? Jakie zasady obowiązują przy protokołowaniu posiedzeń organów kolegialnych w BS? Czym różni się uchwała Zarządu od zarządzenia Prezesa? Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa a czym tajemnica bankowa? Na czym polega zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a na czym stosunek powołania w banku spółdzielczym? Te i wiele innych pytań może pojawiać się w czasie wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych.

Cele szkolenia:

 • Szkolenie ma na celu w sposób przystępny i skondensowany przestawić problematykę podstawowych pojęć prawnych koniecznych z punktu widzenia pracy w sekretariatach w bankach spółdzielczych.
 • Drugim celem szkolenia jest uporządkowanie już posiadanej przez pracowników sekretariatów wiedzy prawniczej z przedmiotowego zakresu.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami prawnymi przydatnymi w pracy sekretariatu, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów.
 • Przyjęta warsztatowa metoda szkolenia zmierza do wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi pojęciami prawnymi budzącymi problemy w praktyce funkcjonowania sekretariatów w bankach spółdzielczych.

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do pracowników sekretariatów w bankach spółdzielczych oraz innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Trener: MARCIN SKOLIMOWSKI – radca prawny. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych.

CENA: 260 zł /osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania sekretariatów w bankach spółdzielczych.
2. MODUŁ I. Status prawny banku spółdzielczego w kontekście pracy w sekretariacie (BS jako osoba prawna, protokołowanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, zasady konstruowania i zmiany projektów aktów prawnych – umów, uchwał i zarządzeń);
3. MODUŁ II. Tajemnica prawnie chroniona w sekretariacie banku spółdzielczego (tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica bankowa a inne rodzaje tajemnicy prawnie chronionej w sekretariatach banków spółdzielczych).
4. MODUŁ III. Ochrona danych osobowych w sekretariacie banku spółdzielczego (zasady przetwarzania danych osobowych w sekretariacie BS, prawa i obowiązki pracowników sekretariatu, odpowiedzialność z tytułu ochrony danych osobowych).
5. MODUŁ IV. Archiwizacja dokumentów w sekretariacie banku spółdzielczego (podstawy prawne postępowania z dokumentacją, kategorie archiwalne, czas przechowywania dokumentów).
6. MODUŁ V. Podstawowe zagadnienia prawa pracy w sekretariatach (podstawy zatrudnienia w bankach spółdzielczych – umowa o pracę a powołanie, zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w pracy sekretariatu, obowiązek lojalności wobec pracodawcy a umowa o zakazie konkurencji, delegacje służbowe).
7. Pytania uczestników i podsumowanie szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .