Data rozpoczęcia szkolenia:

27.03.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat tajemnicy bankowej oraz jej wpływu na bank i poszczególnych pracowników przy wykonywaniu czynności bankowych.
 • Podczas warsztatów omówione zostaną zasady weryfikowania próśb o ujawnienie informacji o produktach zgłaszane przez klientów, osoby trzecie, w tym małżonków klientów, ich spadkobierców oraz pełnomocników.
 • Wskazane zostaną zasady prawidłowej weryfikacji wezwań o ujawnienie danych objętych tajemnicą bankową, zgłaszanych przez tzw. uprawnione podmioty, w tym sądy, organy ścigania, organy egzekucyjne i upadłościowe i nadzorców.
 • Wskazane zostaną także najczęstsze błędy banków w tym zakresie, sposoby ich zapobiegania oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje klientów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo.

ADRESACI: zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Czym jest tajemnica bankowa:
a) pojęcie tajemnicy bankowej,
b) tajemnica bankowa a inne tajemnice prawnie chronione w banku,
c) tajemnica bankowa a ochrona danych osobowych – czy to są tożsame pojęcia?
2. Zakres czasowy tajemnicy bankowej:
a) jak długo należy jej przestrzegać,
b) czy tajemnica obowiązuje po zmianie pracodawcy,
c) czy tajemnica obowiązuje po śmierci klienta,
d) czy tajemnica obowiązuje po przejściu bankowca na emeryturę.
3. Beneficjenci tajemnicy bankowej – czyli kogo chronimy.
4. Zasady ujawniania informacji stanowiących tajemnicę bankową – analiza przypadków:
a) klientom banku – umowy depozytowe, umowy kredytowe, inne usługi,
b) małżonkom klientów banku,
c) osobom uprawnionym do wypłaty środków po śmierci posiadacza rachunku;
d) spadkobiercom klientów banku – umowy depozytowe, umowy kredytowe, inne usługi,
e) pełnomocnikom,
f) rodzicom małoletnich posiadających rachunki w banku,
g) organom upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
h) zarządcy sukcesyjnemu.
5. Zasady udzielania informacji objętych tajemnicą bankową na wezwanie uprawnionych organów– analiza przypadków:
a) organom egzekucyjnym,
b) organom ścigania – wymagane przez bank dokumenty,
c) sądom:
• w sprawach alimentów,
• w sprawach spadkowych,
a) organom nadzorczym.
6. Zasady prawidłowego przetwarzania i uchylania tajemnicy bankowej w rejestrach bankowych.
7. Sankcje za naruszenie tajemnicy bankowej dla banku i pracownika:
a) sankcje karne,
b) odpowiedzialność odszkodowawcza,
c) sankcje dyscyplinarne.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .