Data rozpoczęcia szkolenia:

17.11.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

W dniu 1 stycznia 2021 roku (ustawa COVID przesunęła termin wejścia w życie ustawy) wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495), które dają przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDG możliwość podniesienia zarzutu występowania w umowie zawartej z innym przedsiębiorcą klauzuli niedozwolonej (abuzywnej). Skutkiem takiego zarzutu może być wyeliminowanie z umowy abuzywnego zapisu, a jeśli nie jest to możliwe – unieważnienie umowy.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przygotowanie się banku do analizy wszystkich wzorców umów zawieranych z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDG pod kątem abuzywności zapisów oraz omówienie sposobu zmiany zakwestionowanych zapisów. Analizie poddane zostaną standardowe regulacje banków.

Adresaci: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy obsługujący umowy rachunków.

Trener: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Cel ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1495) czyli czego ustawodawca oczekuje od przedsiębiorców zawierających umowy.

II. Zasady ustalania przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą
na podstawie wpisu do CEDG „zawodowego charakteru umowy”.

III. Klauzule abuzywne:
1. „Rażące naruszenie praw strony umowy” – pojęcie i analiza przypadków.
2. Zasady indywidualnego negocjowania umowy – sposób dokumentowania.
3. Wykaz kodeksowych klauzul abuzywnych, tzw. „szare klauzule”.
4. Rejestr klauzul abuzywnych Prezesa UOKiK i decyzje Prezesa UOKiK jako źródło wiedzy o możliwych niedozwolonych zapisach umownych.
5. Skutki prawne wystąpienia klauzuli w umowie.
6. Zasady usuwania niedozwolonych zapisach umownych.

IV. Część praktyczna:
1. Analiza wzorców umów bankowych zawieranych z przedsiębiorcami: taryfy prowizji i opłat, regulaminów kredytowych i depozytowych pod kątem występowania klauzul abuzywnych.
2. Propozycje zmian wzorców bądź usuwania niedozwolonych zapisach umownych.
3. Zasady obrony przed zarzutami klientów.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.