Data rozpoczęcia szkolenia:

27.09.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT przez banki spółdzielcze, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji organów podatkowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych,
 • szkolenie uwzględnia praktyczne przykłady dla omawianych zagadnień.

W związku z zaplanowaną w punkcie 9 sesją pytań i odpowiedzi zachęcamy do wcześniejszego (jeszcze przed szkoleniem) przygotowania pytań, by w trakcie szkolenia wkopiować je w pole czatu. Przyspieszy to sposób komunikacji oraz zwiększy ilość zadanych pytań, co z pewnością wzbogaci szkolenie o rozwiązanie problemów podatkowych z Państwa codziennej pracy.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe banków spółdzielczych, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych.

PROWADZĄCY: PIOTR PASSOWICZ – doradca podatkowy, wieloletnie doświadczenie w  firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m.in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą oraz dla banków spółdzielczych. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dot. prawa podatkowego.

CENA: 280 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Odliczanie podatku naliczonego VAT z uwzględnieniem zmian przepisów dotyczących stosowania „proporcji” (ustawa SLIM VAT3)

Sytuacje, w których bank spółdzielczy może odliczyć podatek naliczony VAT. Warunki formalne jakie należy spełnić, by odliczyć podatek naliczony. Odliczanie podatku naliczonego przez bank spółdzielczy wg „proporcji” (m. in. sposób ustalania „proporcji”, czynności uwzględniane i nie uwzględnianie przy obliczaniu wskaźnika „proporcji”, skutki przekroczenia / nieprzekroczenia wskaźnika proporcji 2%, sytuacje, gdy bank może zrezygnować z odliczania podatku VAT wg proporcji). Zmiany w zakresie ustalania i stosowania „proporcji” przez banki spółdzielcze wprowadzane ustawą „SLIM VAT 3” począwszy od rozliczenia za rok 2023.

2. Faktury wystawiane przez bank spółdzielczy. Przygotowanie do obowiązkowego KSeF.

Czynności wymagające i nie wymagające wystawienia przez bank faktury. Terminy wystawiania faktur, szczególne rodzaje faktur. Korygowanie faktur (faktury korygujące, noty korygujące). Refakturowanie przez bank kosztów „mediów” na najemców. Przygotowanie do wprowadzenia od 1.07.2024 obowiązkowego wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

3. Zakres zwolnienia z podatku VAT w bankach spółdzielczych.

Identyfikacja przez bank spółdzielczy czynności: opodatkowanych (np. stawką 23%, 8%), zwolnionych (stawka „ZW”) i nieopodatkowanych („NP”), z uwzględnieniem najnowszego, kontrowersyjnego orzecznictwa sądów oraz aktualnych interpretacji Dyrektora KIS, w tym zaświadczenia i opinie bankowe, wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, refakturowanie „mediów” na najemców, wynajem sejfów i skrytek, pośrednictwo ubezpieczeniowe, rachunki deweloperskie, opłaty z tytułu monitów i upomnień, certyfikaty KIR, doładowania kart telefonicznych, zastrzeżenie dowodu osobistego, nieodpłatne przekazania (np. gadżety reklamowe), sponsoring, dopłaty do ceny telefonu służbowego przez pracownika, obciążenie pracownika kosztem rozmów prywatnych.

4. Zmiana zasad nakładania „sankcji” za błędne rozliczenie VAT (ustawa SLIM VAT3)

„Sankcja”, którą mogą zostać ukarane banki spółdzielcze za niewłaściwe rozliczenie podatku VAT – zasady nakładania „sankcji”, wysokość stawek „sankcji”, sposoby uniknięcia „sankcji” – zmiany w tym zakresie wprowadzane ustawą SLIM VAT 3 (wejście w życie 1.07.2023). „Sankcja” a kary nakładane na pracowników banku spółdzielczego na podstawie kodeksu karnego skarbowego.

5. JPK_V7M w banku spółdzielczym

Praktyczne podsumowanie zagadnień związanych ze sporządzaniem przez banki spółdzielcze JPK_V7M z uwzględnieniem ostatnich zmian. Zasady prawidłowego stosowania oznaczeń GTU oraz oznaczeń literowych w JPK_V7M w świetle aktualnych przepisów i interpretacji. „Moment powstania obowiązku podatkowego” w VAT – w którym miesiącu należy ująć poszczególne transakcje w JPK_V7M? Czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje: (1) na zasadzie kasowej, (2) z chwilą wystawienia faktury, (3) z chwilą wykonania usługi lub dokonania dostawy, (4) z upływem terminu płatności. Korekta JPK_V7M a ryzyko ukarania grzywną.

6. VAT w zw. ze sprzedażą składników majątku własnego lub aktywów do zbycia

Zasady ustalania, kiedy zastosować opodatkowanie a kiedy zwolnienie z VAT w przypadku sprzedaży składników majątku własnego banku spółdzielczego (w tym majątku ruchomego – m. in. wyposażenie, meble, samochody – oraz nieruchomego) oraz sprzedaży aktywów przejętych (nabytych) przez bank od niewypłacalnych klientów. Sprzedaż aktywów a współczynnik proporcji VAT.
7. Mechanizm podzielonej płatności oraz rachunek VAT

Czynności dla których bank jest zobowiązany do zapłaty przy zastosowaniu MPP lub do wystawienia faktury z MPP. Sytuacje, w których dopuszczalne jest obciążanie rachunków VAT z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz zasady przenoszenia środków z rachunków VAT na rachunki techniczne oraz wypłata środków zgromadzonych na tych rachunkach.

8. Pozostałe zagadnienia

Sytuacje, w których bank jest zobowiązany rozliczyć VAT z tytułu „importu usług”. Obowiązki związane z rozliczaniem „importu usług”. Czynności, które mogą spowodować powstanie w banku spółdzielczym obowiązku zakupu i stosowania kasy rejestrującej („kasy fiskalnej”). Inne wybrane zagadnienia.

9. Odpowiedzi na pytania uczestników

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, zarówno związane z programem szkolenia, jak dotyczące zagadnień podatkowych nieobjętych programem szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .