Data rozpoczęcia szkolenia:

08.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowego przebiegu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego i związanych z nią czynności wykonywanych przez bank w przypadku zbiegu egzekucji oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne przykłady różnego rodzaju zbiegów:

 • sądowych,
 • administracyjnych,
 • sądowo-administracyjnych,
 • postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • zasady działania przy wystąpieniu kolejnych zbiegów do tego samego rachunku.

ADRESACI: dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z egzekucją z rachunku bankowego, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 240 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Przepisy prawa regulujące zbiegi egzekucji z rachunku bankowego.
II. Wszczęcie egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego:
1. Wszczęcie egzekucji w postępowaniu komorniczym:
a) chwila zajęcia wierzytelności z rachunku,
b) weryfikacja danych dłużnika – co w przypadku niezgodności danych?
c) obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia,
d) czy pracownik banku może przyjąć zlecenie posiadacza szybszego przekazania środków do organu egzekucyjnego w celu uniknięcia zbiegu egzekucji?
e) „niezwłoczne” przekazanie środków.
2. Wszczęcie egzekucji w postępowaniu administracyjnym:
a) chwila zajęcia wierzytelności z rachunku,
b) weryfikacja danych dłużnika – co w przypadku niezgodności danych?
c) obowiązki pracownika banku po dokonaniu zajęcia,
d) czy pracownik banku może przyjąć zlecenie posiadacza szybszego przekazania środków do organu egzekucyjnego w celu uniknięcia zbiegu egzekucji?
e) „niezwłoczne” przekazanie środków.
III. Zasady działania banku w przypadku wielości egzekucji skierowanych do rachunku i wystarczającej ilości środków:
1. Jak ustalić, że nie mamy do czynienia ze zbiegiem?
2. Zasady prowadzenia poszczególnych egzekucji – czynności banku.
IV. Zbieg egzekucji sądowych:
1. Przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji sądowych.
2. Zasady działania banku – co znaczy „wstrzymanie” zajęcia?
3. Komu bank przekazuje środki?
4. Przywilej egzekucyjny i kwoty wolne od zajęcia podczas zbiegu – czy można wypłacić posiadaczowi środki znajdujące się na rachunku?
5. Zasady działania banku w przypadku wpływu kolejnego zajęcia sądowego.
V. Zbieg egzekucji administracyjnych:
1. Przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnych.
2. Zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego.
3. Wyjątki od reguły.
4. Komu przekazujemy środki?
VI. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
1. Przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.
2. Zasady wyznaczania przez bank organu egzekucyjnego – komu przekazujemy środki?
3. Wyjątki od reguły.
4. Jakie przepisy obowiązują podczas zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej?
5. Przywilej egzekucyjny i kwoty wolne od zajęcia podczas zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej.
6. Jak działać w przypadku wpływu kolejnego zajęcia?
7. Problem środków zwracanych przez organy egzekucyjne – tryb działania banku.
8. Problem uchylania zajęć – zasady działania banku.
VII. Zbieg postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego:
1. Przesłanki wystąpienia zbiegu.
2. Zasady współpracy z organami egzekucyjnymi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.