Data rozpoczęcia szkolenia:

18.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • celem warsztatów jest ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia rachunków bankowych, w tym rachunków wspólnych, małoletnich i powierniczych;
 • udzielenie odpowiedzi na najczęstsze pytania banków dotyczące zasad przyjmowania i odwoływania pełnomocnictw do rachunku, postępowania w śmierci bądź upadłości posiadacza, zachowania tajemnicy bankowej po zamknięciu rachunku.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów.
 • Warsztatowy sposób prowadzenia zajęć pozwoli uczestnikom na zadawanie pytań, które zostaną omówione podczas spotkania.

ADRESACI: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych rachunkami, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Rodzaje rachunków bankowych, tym rachunki szczególne:
1. Rachunki wspólne:
a) zasady otwierania – reprezentacja,
b) zasady zamykania – reprezentacja,
c) zasady korzystania z rachunku,
d) zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocnictwa do rachunku,
e) zasady prowadzenia rachunku po śmierci współposiadacza.
2. Rachunki powiernicze (od 1 lipca 2022 roku):
a) zasady otwierania – reprezentacja,
b) zasady zamykania – reprezentacja,
c) zasady wypłat z rachunku.
3. Rachunki małoletnich:
a) zasady otwierania – reprezentacja,
b) zasady zamykania – reprezentacja,
c) zasady korzystania z rachunku,
d) zasady prowadzenia rachunku po śmierci posiadacza.
4. Wyrok TSUE z dnia 8.09.2022 roku w przedmiocie przedawnienia roszczeń konsumentów wynikających z klauzul abuzywnych i możliwości sądowej modyfikacji treści zaskarżonej umowy.
II. Rozliczenie środków pozostałych po śmierci posiadacza rachunku:
1. Źródła pozyskiwania wiedzy o śmierci klienta.
2. Ustalanie stanu środków do wypłaty – data.
3. Pełnomocnictwo do rachunku po śmierci posiadacza.
4. Osoby uprawnione do wypłaty.
5. Terminy przedawnienia roszczeń osób uprawnionych i banku.
6. Obowiązki informacyjne wobec gminy.
III. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku:
1. Tajemnica bankowa wobec posiadacza rachunku.
2. Tajemnica bankowa wobec pełnomocnika do rachunku.
3. Tajemnica bankowa wobec organów egzekucyjnych.
4. Tajemnica bankowa wobec organów upadłościowych.
5. Tajemnica bankowa wobec nadzorcy sukcesyjnego.
6. Tajemnica bankowa po śmierci posiadacza rachunku.
IV. Rachunek bankowy po ogłoszeniu upadłości posiadacza:
1. Źródła pozyskiwania przez bank informacji o upadłości posiadacza rachunku.
2. Wpływ upadłości na umowy rachunku zawarte przez bank z klientem.
3. Odpowiedzialność banku za wypłaty dokonane z rachunku po ogłoszeniu upadłości i zasady dochodzenia zwrotu środków – – analiza sprzecznych stanowisk UKNF i UOKiK.
4. Egzekucja z rachunku bankowego po wszczęciu postępowania upadłościowego.
5. Zasady dysponowania rachunkiem wspólnym po ogłoszeniu upadłości:
a) osób fizycznych,
b) małżonków.
6. Zezwolenie syndyka na dysponowanie rachunkiem przez upadłego.
7. Środki niepodlegające egzekucji wypłacane upadłemu (art. 63 ust. 1-2 oraz ust.1a-1d prawa upadłościowego).

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.