Data rozpoczęcia szkolenia:

24.08.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy przy wnioskach o wsparcie kredytobiorców. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze, w tym najnowsze wersje ustaw.

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego („wakacje kredytowe”) oraz w obszarze ustawowego wsparcia kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Fundusz Wsparcia Kredytobiorców).

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

 • warunków, wysokości i terminów przyznania wsparcia,
 • wymagań dotyczących wniosków o wsparcie oraz podpisywanej umowy,
 • obowiązków informacyjnych podmiotów zaangażowanych w proces,
 • funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poprawa świadomości ryzyka kredytowego i możliwość ograniczenia strat wynikających z trudnej sytuacji kredytowej kredytobiorców objętych wsparciem ustawowym,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku spółdzielczym dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze ustawowego wsparcia kredytobiorców,
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze ustawowego wsparcia kredytobiorców w banku spółdzielczym.

Adresaci: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego.

Trener: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 220 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia
II. „Wakacje kredytowe”
1. Harmonogram zawieszenia rat
2. Adresaci wakacji kredytowych
3. Zasady funkcjonowania wakacji
4. Wniosek o wakacje kredytowe
Przykład 1
III. Warunki przyznania wsparcia w ramach FWK
1. Sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
2. Posiadane lokale mieszkalne
Przykład 2
IV. Wsparcie w ramach FWK
1. Wysokość wsparcia i terminy przekazania
2. Kredyty walutowe
3. Sytuacja sprzedaży kredytowanej nieruchomości
V. Wniosek o wsparcie w ramach FWK
1. Weryfikacja wniosku
2. Odrzucenie wniosku
3. Dodatkowa weryfikacja wniosku
VI. Umowa
1. Termin zawarcia umowy
2. Zawartość umowy
VII. Informacje przekazywane pomiędzy kredytobiorcą, kredytodawcą, BGK a PUP
1. Obowiązki informacyjne Powiatowego Urzędu Pracy
2. Obowiązki informacyjne kredytodawcy
3. Obowiązki informacyjne kredytobiorcy
VIII. Wstrzymanie wypłaty wsparcia przez BGK
IX. Działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
1. Pochodzenie środków
2. Wykorzystanie środków
3. Plan finansowy Funduszu
4. Rada Funduszu
5. Wpłaty na Fundusz przez kredytodawców
6. Zwrot wsparcia lub pożyczki
Przykład 3
7. Nienależne wsparcie
8. Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie
9. Obowiązki informacyjne pomiędzy kredytodawcami, Funduszem a właściwym ministrem
X. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.