Data rozpoczęcia szkolenia:

24.04.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest omówienie zasad działania i sposobu reprezentacji podmiotów, z którymi banki nawiązują relacje umowne. Prawidłowe ustalenie formy prawnej klienta oraz osób upoważnionych do zawierania w jego imieniu umów umożliwia realizację szeregu obowiązków banku, a także zabezpieczenia go przed ryzykiem powstania negatywnych konsekwencji.

Bank wchodzą w stosunki prawne z szeregiem różnorodnych podmiotów, które różnią się w zakresie swojej organizacji, wymaganej dokumentacji oraz sposobu działania w obrocie cywilnoprawnym.

CELE SZKOLENIA:

 • Szkolenie ma na celu zapoznanie jego uczestników z zasadami działania klientów, zakresem wymaganej dokumentacji do analizy oraz zasadami działania rejestrów i ewidencji publicznych i prywatnych, jako narzędzi wspomagających codzienną pracę.
 • Właściwe ustalenie formy i statusu prawnego klienta ma znaczenie dla zachowania prawidłowości danych w systemie wyliczania, prowadzonego dla potrzeb ustawy o gwarantowaniu depozytów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi i nowymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów.

ADRESACI:
Szkolenie ma charakter ogólny i skierowane jest zarówno do pracowników zajmujących się działalności depozytową, jak i zajmujących się działalnością kredytową. Ponadto szkolenie przydatne będzie dla osób, który zawierają umowy w imieniu banku spoza zakresu działalności bankowej.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 280 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Uwagi ogólne, omówienie kwestii organizacyjnych.
 2. Podmiotowość prawna – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne mające podmiotowość prawną, jednostki organizacyjne nie mające podmiotowości prawnej.
 3. Ustalenie formy i statusu prawnego klienta, analiza dokumentacji klienta.
 4. Rejestry i ewidencje publiczne i prywatne będące źródłem informacji o kliencie:
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej;
 • Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • Krajowy Rejestr Sądowy;
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych;
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
 • Rejestr podatników VAT;
 • Rejestr szkół i placówek oświatowych;
 • Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich;
 • Pozostałe rejestry i ewidencje przydatne w działalności banku.
 1. Reprezentacja klienta przez przedstawiciela – pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, syndyka, zarządcę sukcesyjnego, kuratora.
 2. Spółki cywilne – zasady zawierania umów i reprezentacji, zmiana wspólnika w spółce cywilnej.
 3. Spółki osobowe:
 • prowadzenie spraw i reprezentacja, zawierania umów ze spółkami osobowymi,
 • przegląd dokumentów organizacyjnych,
 • zmiana wspólnika w spółce osobowej.
 1. Spółki kapitałowe – zasady reprezentacji, zawierania umów, ustalanie sposobu reprezentacji.
 2. Nietypowi posiadacze rachunków bankowych – rada rodziców, szkolna kasa oszczędnościowa, kasa zapomogowo – pożyczkowa – zasady i sposób reprezentacji, dokumentacja organizacyjna.
 3. Wspólny mieszkaniowe – zasady i sposób reprezentacji, modele zarządzania wspólnotą mieszkaniową, dokumentacja organizacyjna.
 4. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki pomocnicze i organizacyjne wchodzące w skład struktury JST i nie wchodzące w skład struktury JST.
 5. Pozostałe osoby prawne – zasady działania i sposób reprezentacji:
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • związki zawodowe,
 • spółdzielnie,.
 • organizacja zawodowe i branżowe,
 • inne osoby prawne
 1. Jednostki organizacyjne nie posiadające podmiotowości prawnej.
 2. Skutki wadliwej reprezentacji i działania naprawcze.
 3. Skutki działania przez niewłaściwie umocowanego pełnomocnika.
 4. Pytanie uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .