Data rozpoczęcia szkolenia:

28.10.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele seminarium:

 • Przypomnieć i usystematyzować zakres przepisów w zakresie ochrony danych osobowych związanych z działalnością banku
 • Rozpoznać problemy wynikające z wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Umieć rozpoznać i ocenić obszary ryzyka zgodności oraz ryzyka przetwarzania danych osobowych i odpowiednio ująć to w nadzorze lub kontroli wewnętrznej IOD lub komórki Compliance

Korzyści z seminarium:

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących compliance.

Adresaci seminarium:

 • Członkowie Zarządu nadzorujący bezpieczeństwo informacji
 • Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
 • Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej
 • Inspektorzy Ochrony Danych

Trener: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie  w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 220 zł za jedną część

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 

CZĘŚĆ III – 28 października 2020
Zapewnienie realizacji praw osoby, której dane dotyczą i kontrola wewnętrzna – 4 h (2 x 2 h)

1. Regulacje i procedury w zakresie realizacji praw podmiotu danych
2. Wady w procedurach dotyczących realizacji praw osoby, której dane dotyczą
3. Polityka retencji danych i inne regulacje w zakresie zapewnienia retencji danych
4. Procedury w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych i metodyka oceny naruszenia
5. Przykładowe naruszenia ochrony danych
6. Rejestr naruszeń
7. Kontrola wewnętrzna sprawowana przez Inspektora Ochrony Danych/komórkę Compliance w zakresie ochrony danych osobowych:
1) Plan kontroli
2) Metodyka kontroli
3) Raporty pokontrolne
8. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.