Data rozpoczęcia szkolenia:

09.05.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa pracy i pokazanie, jak zmiany te będą wyglądały w praktyce i jakie przełożenie będą miały na codzienne życie w organizacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie mogą zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

PROWADZĄCA: MONIKA ZIELIŃSKA – posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w działach kadr i płac firm różnej wielkości (od kilkuosobowych do dużych sieci handlowych) i różnych branż (usługowej, handlowej, transportowej). Wieloletnia właścicielka firmy prowadzącej usługi kadrowo-płacowe oraz doradcze i szkoleniowe. Współpracowała z wydawnictwem Infor publikując artykuły dotyczące praktycznego stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

CENA: 750 zł/os brutto (za 2 dni)

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

 1. Zatrudnianie pracowników
 • skuteczne i zgodne z prawem prowadzenie rekrutacji
 • wybór formy zatrudnienia – kiedy umowa cywilnoprawna, a kiedy umowa o pracę
 • badania lekarskie, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznanie pracownika z regulaminem pracy i zakresem obowiązków
 • obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem pracy oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji i mobbingowi
 1. Wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy
 • umowa o pracę i jej istotne elementy
 • rodzaje umów o pracę
 1. Zmiana warunków zatrudnienia
 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie zmieniające
 • czasowe powierzenie innej pracy
 1. Rozwiązywanie umów o pracę
 • tryby rozwiązywania umów o pracę
 • porozumienie stron
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem – okresy wypowiedzenia, sposób liczenia biegu terminów, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenie
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • współpraca ze związkami zawodowymi
 • roszczenia pracownika wobec pracodawcy w związku z niewłaściwym rozwiązaniem umowy o pracę – postępowanie przed sądem pracy
 1. Uprawnienia pracownika-rodzica
 • ochrona stosunku pracy oraz szczególne uprawnienia pracownicy w ciąży
 • urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, urlop wychowawczy
 • inne uprawnienia dla pracowników będących rodzicami
 1. Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy
 • zasady odpowiedzialności porządkowej i stosowanie kar porządkowych
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 1. Czas pracy
 • podstawowe pojęcia związane z czasem pracy
 • wymiar i normy czasu pracy
 • okresy odpoczynku
 • systemy czasu pracy – porównanie poszczególnych systemów, wpływ wyboru odpowiedniego systemu czasu pracy na koszty pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz zasady rozliczania
 • praca w porze nocnej, w niedziele i święta
 • zaliczanie do czasu pracy czynności związanych ze stosunkiem pracy: podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia
 • czas pracy kadry kierowniczej
 • ewidencja czasu pracy
 1. Urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy
 • urlopy wypoczynkowe, ustalanie uprawnień urlopowych, plany urlopów, zasady udzielania urlopu
 • urlopy bezpłatne
 • urlopy okolicznościowe i szkoleniowe
 • usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy
 1. Praca zdalna
 • definicja pracy zdalnej
 • zasady wprowadzania pracy zdalnej
 • praca zdalna okazjonalna
 • zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej
 • zwrot kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej
 • kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie
 1. Przeprowadzanie przez pracodawcę kontroli trzeźwości
 • jakie grup pracowników podlegają kontroli
 • co można kontrolować – jak rozumieć pojęcia „stan po użyciu alkoholu”, „stan nietrzeźwości” i „środki działające podobnie do alkoholu”.
 • jakie formy kontroli są dopuszczalne i jakim sprzętem.
 • jakich formalności należy dopełnić by móc prowadzić legalnie kontrolę trzeźwości.
 • czy można kontrolować inne osoby pracujące na terenie zakładu pracy i na jakich zasadach.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .