Data rozpoczęcia szkolenia:

24.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

08:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie członków Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych z zagadnieniami sprawozdawczości finansowej, zasadami rachunkowości i raportowania, jako głównego zadania Komitetu Audytu tj. nadzór nad kluczowym obszarem rachunkowości i systemem  sprawozdawczości finansowej.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zapoznanie się z wiedzą z obszaru rachunkowości bankowej oraz uświadomić sobie jak ważną role nadzorczą w tym obszarze spełniają organy i członkowie KA i RN.
 • Szkolenie poprowadzi osoba, która posiada oprócz wiedzy teoretycznej również wiedzę praktyczną.
 • Możliwość zadawania pytań i korzystania z wiedzy szkoleniowca, który posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze rachunkowości bankowej.

ADRESACI: Uczestnicy szkolenia: Członkowie Komitetu Audytu i Rad Nadzorczych.

PROWADZĄCA: MONIKA LESZCZYŃSKA – wykładowca z zakresu rachunkowości bankowej, sprawozdawczości Finansowej, podatku CIT, przeprowadzania inwentaryzacji rocznej, budżetowania – planu finansowego. Od 30 lat związana zawodowo z branżą finansową (bankowość i rachunkowość): pracowała w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu, następnie w Banku BPS S.A., obecnie pełni funkcję Głównego Księgowego w banku spółdzielczym. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (KRiFK). Posiada m.in. certyfikat zawodowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów RP); potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków organów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz stopień zawodowy ZBP. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pracowników działów księgowości, członków Komitetu Audytu i Rad Nadzorczych w bankach spółdzielczych.

CENA: 290 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 08.30 – 11.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Rachunkowość
• zasady nadrzędne,
• funkcje i zakres,
• wycena poszczególnych aktywów i zobowiązań banku.
2. Ustawowe podstawy sporządzania sprawozdań finansowych.
3. Definicje podstawowych elementów sprawozdań finansowych.
4. Cele oraz cechy jakościowe sprawozdań finansowych:
• Bilans,
• RZiS
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
• Zestawienie zmian w kapitale,
• Informacja dodatkowa i objaśnienia.
5. Sprawozdanie z działalności
6. Terminy sporządzania, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.
7. Odpowiedzialność członków Rad nadzorczych, w tym Komitetów Audytu za sprawozdanie finansowe.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .