Data rozpoczęcia szkolenia:

30.05.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie uwzględnia między innymi:

 • specyfikę działalności bankowości spółdzielczej oraz obsługiwanych klientów,
 • funkcjonalność wykorzystywanych systemów informatycznych,
 • interpretacji GIIF wydanych w formie Komunikatów oraz indywidualnych interpretacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy zgodnie z nowymi wymaganiami, nałożonymi na Członków Zarządów i Rad Nadzorczych podmiotów nadzorowanych wytycznymi EBA/GL/2021/06.

Adresaci: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Trener: RYSZARD KOWALIK – praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowo- bankowym, realizował w instytucjach finansowych liczne projekty wdrożeniowe, między innymi koordynował wdrożenie program PPP i FT w Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. Doświadczony wykładowca i wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 200 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 11.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU. SZKOLENIE REALIZUJEMY RÓWNIEŻ JAKO KURS E-LEARNINGOWY.

 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych.
 2. Wprowadzenie i bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych.
 3. Rejestracja transakcji powyżej 15.000 EUR i przesyłanie ich do GIIF.
 4. Ocena ryzyka klientów.
 5. Stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa finansowego.
 6. Bieżąca analiza transakcji klientowskich oraz typowanie i zgłaszanie do GIIF transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.
 7. Ocena tzw. ryzyka instytucjonalnego i zarządzanie tym ryzykiem.
 8. Zapewnienie szkoleń pracowniczych z zakresu AML.
 9. Wprowadzenie skutecznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów lub nacisków lub gróźb kierowanych pod adresem osób realizujących obowiązki AML.
 10. Realizacja obowiązków związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających.
 11. Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz realizowanych transakcji klientów.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.