Data rozpoczęcia szkolenia:

03.07.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Kryzys finansowy z 2008 roku i późniejszy kryzys zadłużeniowy w strefie euro wywołały potrzebę lepszego uregulowania i nadzorowania sektora finansowego UE. Reakcją na kryzys stało się utworzenie Unii Bankowej opartej na dwóch filarach: mechanizmu nadzorczego oraz mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, choć od 2015 roku trwają prace nad ustanowieniem trzeciego filaru: systemu ochrony depozytów. Celem wprowadzanych zmian jest wzmocnienie odporności banków europejskich oraz zwiększenie zaufania przedsiębiorstw, inwestorów i obywateli do europejskiego systemu finansowego.

W Polsce centralne miejsce w systemie gwarantowania depozytów zajmuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale funkcję wspomagającą pełnią prywatne systemy ochrony instytucjonalnej (od 2015 roku dwa systemy w zrzeszeniach banków spółdzielczych, a od 2022 roku system utworzony przez osiem banków komercyjnych).

CEL SZKOLENIA:

omówienie wybranych zagadnień dotyczących systemu gwarantowania depozytów: zasad, procedur, regulacji krajowych i unijnych.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów.

ADRESACI: Pracownicy banków spółdzielczych.

PROWADZĄCA: JOANNA ŚWIDERSKA – doktorka nauk ekonomicznych z uznanym dorobkiem naukowo-dydaktycznym i doświadczeniem w bankowości i finansach. Doświadczenie zdobywała m.in. w Komitecie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich, wieloletni wykładowca, prowadzi zajęcia na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość: m.in. mikroekonomia, makroekonomia, bankowość (różne aspekty działalności banków i funkcjonowania rynku bankowego),

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230 zł brutto

 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Unia Bankowa, czyli instytucjonalna sieć bezpieczeństwa finansowego w UE
1. Uwarunkowania i przesłanki powstania Unii Bankowej
2. Jednolity Nadzór Bankowy (Single Supervisory Mechanism, SSM)
3. Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Re-solution Mechanism, SRM)
4. Jednolity system regulacji (dot. wymogów kapitałowych – CRDIV/CRR, gwarantowania depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków)
II. Gwarantowanie środków przez BFG
1. Definicja deponenta w banku i skok
2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres gwarancji
3. Środki gwarantowane (zasady naliczania, limity gwarancyjne)
4. Moment spełnienia warunku gwarancji
5. Procedura wypłaty środków gwarantowanych
6. Dotychczasowe wypłaty środków gwarantowanych
7. Odzyskiwanie środków nieobjętych gwarancją BFG
III. Przymusowa restrukturyzacja realizowana przez BFG
1. Cele i zasady przymusowej restrukturyzacji
2. Metodyka MREL
3. Zobowiązania kwalifikowalne
4. Narzędzia przymusowej restrukturyzacji (przejęcie przedsiębiorstwa, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie praw majątkowych)
5. Ochrona wierzycieli
6. Przymusowe restrukturyzacje banków przeprowadzone dotychczas w Polsce
IV. Bank spółdzielczy wobec BFG
1. Składki na fundusz gwarancyjny banków
2. Składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków
3. Zasady udzielania wsparcia BFG w przymusowej restrukturyzacji
4. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych
5. Obowiązki informacyjne banków
6. Obowiązkowy system wyliczania (portal SRG)
V. Ewolucja systemu gwarantowania depozytów na poziomie krajowym i unijnym
1. Systemy ochrony instytucjonalnej w zrzeszeniach banków spółdzielczych
2. Zrzeszenie zintegrowane – bank apeksowy
3. System ochrony instytucjonalnej banków komercyjnych
4. III Filar Unii Bankowej – Europejski System Gwarantowania Depozytów (EDIS)
5. Konsekwencje zmian systemowych dla banków i klientów

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .