Data rozpoczęcia szkolenia:

22.07.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

W dniu 24 czerwca 2024r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o ochronie sygnalistów. Termin wdrożenia zapisów ww. ustawy został rozłożony na 3 i 6 miesięcy od daty jej opublikowania. Zatem już od 25 września część zapisów ustawy powinna być zaimplementowana do regulacji wewnętrznych, a do wdrożenia pozostałych banki powinny się przygotować podejmując między innymi decyzji dotyczące organizacji kanałów zgłoszeń wewnętrznych.

 CEL SZKOLENIA:

Celem niniejszego szkolenia jest sporządzenie analizy luki w obszarze ochrony sygnalisty i wdrożenie zapisów ww. ustawy w obowiązującej w Banku procedurze anonimowego systemu informowania o naruszeniach przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 1. Podczas szkolenia zostanie przygotowany raport z przeglądu procedury anonimowego informowania o naruszeniach,
 2. Uczestnik otrzyma raportu z przeprowadzonego przeglądu,
 3. Uczestnik otrzyma wzór Anonimowego systemu informowania o naruszeniach (…) z uwzględnieniem zapisów Ustawy o sygnalistach (rozwiązania alternatywne) oraz Ustawy AML.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej i Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem członka zarządu odpowiedzialnego za system informowania o naruszeniach (…), pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK-MAŁYSA – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 280 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne prowadzenia systemu anonimowego informowania o naruszeniach przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów etycznych,
 2. Definicja sygnalisty z uwzględnieniem zapisów Ustawy AML i Ustawy o ochronie sygnalistów,
 3. Kanały dokonywania zgłoszeń,
 4. Prawa sygnalisty, w tym ochrona sygnalisty przed represjami,
 5. Metody anonimizacji danych sygnalisty,
 6. Analiza możliwych wariantów organizacji wewnętrznego systemu zgłoszeń,
 7. Organizacja systemu  z uwzględnieniem ww. zmian, wyznaczenie członka Zarządu nadzorującego system,
 8. Zadania Komórki ds. zgodności w zakresie ochrony sygnalistów,
 9. Sprawozdawczość w obszarze systemu anonimowego informowania (…), dokumentowanie zadań,
 10. System szkolenia pracowników,
 11. Kontrola wewnętrzna,
 12. Kary za nieprzestrzeganie zapisów Ustawy o ochronie sygnalistów,
 13. Podsumowanie – omówienie szczegółowe zmian w Procedurze anonimowego informowania o naruszeniach (…),
 14. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .