Data rozpoczęcia szkolenia:

17.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

8 czerwca 2016 roku Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych (tzw. rozporządzenie BMR), które weszło w życie w 2018 roku. W związku z powyższą zmianą do końca 2021 roku muszą również zostać zaktualizowane zasady wyceny instrumentów finansowych opartych dotychczas na wysokości takich stóp jak WIBOR czy LIBOR. Rozporządzenie wymaga bowiem, aby wycena dokonywana była w oparciu o stopy procentowe stosowane w rzeczywiście przeprowadzanych transakcjach na danym rynku. Tymczasem indeksy IBOR aktualnie są oparte na deklaracjach dużych instytucji finansowych i dotyczą wysokości oprocentowania na rynku międzybankowym, co zwiększa ryzyko manipulacji.

W listopadzie 2020 r. KNF udzieliła zgody Instytutowi Rynku Finansowego na administrowanie wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej – Wskaźnikiem Kosztu Finansowania (WKF) – zgodnym z wymogami rozporządzenia BMR.

Cele szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostaną omówione wymogi regulacyjne w zakresie stosowania wskaźników referencyjnych.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jakie są wady i zalety wskaźników referencyjnych obecnie dostępne dla banków spółdzielczych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Stosowanie WKF pomoże zredukować ryzyko prawne, zgodności i ryzyko ekonomiczne.

Adresaci:

Zarządy i kadra kierownicza banków spółdzielczych odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem banku, wynik finansowy, strategię banku, kształtowanie oferty produktowej.

TRENER: TOMASZ MIRONCZUK – związany z bankowością od samego początku swojej kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał w 1994 roku w Polskim Banku Rozwoju. Zarządzał obszarami skarbcowymi w BRE Banku jak również Banku BPH. Był członkiem zarządu PKO Banku Polskiego. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Polskiej Spółdzielczości. Specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem płynnością i ryzykiem stopy procentowej. Obecnie Prezes Zarządu Instytutu Rynku Finansowego, który uzyskał zgodę KNF na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych.

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wymogi regulacyjne w zakresie stosowania wskaźników referencyjnych.
  1. Rozporządzenie BMR
  2. Ustawa o kredycie hipotecznym
  3. Rekomendacje KNF i EBA
 2. Wskaźniki referencyjne dostępne bankom spółdzielczym – zalety i wady (WIBOR, WIBID, WKF, WRR, WIRD, WIRF, LIBOR, EURIBOR, wskaźniki RFR)
 3. Stosowanie WKF w celu redukcji ryzyka prawnego, zgodności i ryzyka ekonomicznego.
  1. Dopasowanie WKF do charakterystyki banków spółdzielczych,
  2. Obszary zastosowań WKF w działalności banku spółdzielczego.
 4. Narzędzia oparte o wskaźnik referencyjny stosowane w poprawie zarządzania bankiem.
 5. Podsumowanie szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.