Data rozpoczęcia szkolenia:

16.12.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Ślad węglowy jest jednym z najważniejszych wskaźników środowiskowych, którego ujawnianie będzie obowiązkowe niemal dla wszystkich przedsiębiorstw w 2024.  Obliczany jest on dla wszystkich procesów, z którymi związane jest zużycie energii oraz innych procesów uwalniających CO2 do atmosfery, a także do zużycia materiałów i produktów. Stanowi on integralną część raportu niefinansowego, a ujawnianie jego podlegać będzie jednolitym standardom raportowania ESRS (European Sustainability Reporting Standard).

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami w ramach zakresu oraz    procesu pomiaru śladu węglowego w organizacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • W ramach szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z aktualnymi wyzwaniami, przed którymi dziś stoi biznes.
 • Podczas szkolenia zaprezentowane będą regulacje, które są istotne z punktu widzenia czekającego bank spółdzielczy obowiązkowego raportowania niefinansowego zgodnie z Dyrektywą CSRD.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane jest do osób odpowiedzianych w Banku  za zrównoważony rozwój (ESG), ochronę środowiska, marketing oraz tych, którzy budują np. strategię ESG w ramach strategii biznesowej działania banku:

 • kadra zarządzająca,
 • osoby planujące badanie śladu węglowego w swojej organizacji.

PROWADZĄCY: DR INŻ. TOMASZ WAŁOWSKI – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, posiada Europejski Certyfikat Bankowy w ramach standardów europejskich EFCB oraz tytuł samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowego. Od ponad 27 lat pracownik sektora banków spółdzielczych (m.in. SGB-Banku S.A w Poznaniu, Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu, obecnie pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu). Wieloletni wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie. Trener bankowy realizujący szkolenia od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie bankowości,  zrównoważonych finansów  i ochrony środowiska.

Cena: 240 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wyzwania, przed którymi stoi biznes?
2. Regulacje dotyczące zrównoważonego finansowania – przegląd.
3. Raportowanie niefinansowe w oparciu – jak by to było, gdyby bank spółdzielczy musiał zaraportować już dziś?
4. Nowy standard raportowania (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) – wymóg raportowania śladu węglowego jako najważniejszego wskaźnika środowiskowego w organizacji.
5. Czym jest ślad węglowy dla organizacji?
6. Jak rozpocząć pomiar i obliczanie śladu węglowego?
7. Co jest potrzebne do obliczenia śladu węglowego, zakres 1, 2, 3.
8. Przykłady prezentacji śladu węglowego w bankach komercyjnych.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.