Data rozpoczęcia szkolenia:

01.06.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie informacji z zakresu windykacji w powiązaniu z zmianami procedury które weszły w życie w związku z regulacjami tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19).
 • Omówienie form postępowań egzekucyjnych oraz zakresu uprawnień wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
 • Omówienie kluczowych elementów poszczególnych procedur egzekucyjnych.
 • Prezentacja aktualnego orzecznictwa sądowego

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Adresaci: Adresatami są przede wszystkim pracownicy banków zajmujący się udzielaniem kredytów.

Trener: PIOTR KOWALEWSKI – radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 95 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Tytuł wykonawczy.
1. Zmiany w zakresie biegu terminu przedawnienia oraz biegu terminów procesowych wynikające z regulacji tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19).
2. Nakaz zapłaty na podstawie weksla.
3. Postępowanie upominawcze.
II. Postępowanie egzekucyjne.
1. Egzekucja z nieruchomości:
a. zasady zajęcia nieruchomości,
b. ograniczenia w zakresie egzekucji z nieruchomości wynikające z regulacji tarczy SARS-CoV-2 (COVID-19).
c. zakres uprzywilejowania banku z tytułu posiadanej hipoteki,
d. majątek dłużnika podlegający zajęciu razem z nieruchomością,
e. odebranie dłużnikowi zarządu zajętą nieruchomością,
f. opis i oszacowanie nieruchomości.
g. zasady sprzedaży nieruchomości częściami w toku postępowania egzekucyjnego,
h. warunki licytacji nieruchomości,
i. przybicie,
j. przysądzenie własności,
k. zakres praw ciążących na nieruchomości ulegających wygaśnięciu z chwilą egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości,
l. przejęcie nieruchomości dłużnika za długi.
2. Egzekucja z ruchomości:
a. nowe zasady zajęcia ruchomości,
b. zakres ruchomości zwolnionych spod egzekucji,
c. zasady licytacji ruchomości:
• obwieszczenie o licytacji,
• wpłata rękojmi i zasady zwolnienia wierzyciela z rękojmi,
• uiszczenie ceny nabycia,
d. licytacja elektroniczna ruchomości:
• wniosek wierzyciela o licytację elektroniczną,
• obwieszczenie o licytacji elektronicznej,
• rozpoczęcie i zakończenie licytacji elektronicznej.
3. Pozostałe formy egzekucji na gruncie aktualnego orzecznictwa sądowego.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.