Data rozpoczęcia szkolenia:

10.06.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Obecna sytuacja związana z epidemią oraz środkami wdrażanymi w celu jej zapobiegania oddziałują na praktycznie każdy sektor gospodarki, w tym sektor bankowy.

Banki, jak każdy inny przedsiębiorca, odczuwają ogólne spowolnienie. Ponadto, na sytuację banków w znacznym stopniu wpływają problemy klientów czy kontrahentów.

Rozwiązania wprowadzone tzw. ustawą antykryzysową czynią banki adresatami, a nawet pośrednimi lub bezpośrednimi wykonawcami niektórych zastosowanych instrumentów.

Cele i korzyści ze szkolenia: W trakcie webinaru zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty wdrażanych rozwiązań dla przedsiębiorców, jak i dla samych banków, z uwzględnieniem rozwiązań biznesowych oraz nadzorczych.

Adresaci: Adresatami są przede wszystkim pracownicy banków wszystkich szczebli.

Trener: Ewa Dzido – Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.

CENA: 95 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wpływ ustawodawstwa antykryzysowego na finansowanie przedsiębiorców.
1. Umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS).
2. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników.
3. Przestój ekonomiczny.
II. Instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorców.
1. Program wsparcia realizowany przez ARP.
a. Leasing operacyjny.
b. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.
c. Pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń.
2. Program wsparcia realizowany przez PFR.
a. Subwencje finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
b. Finansowanie dużych firm.
III. Biznesowe rozwiązania wdrażane przez banki, z uwzględnieniem relacji konsumenckich.
1. Wakacje kredytowe.
2. Zmienione limity maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu.
3. Weryfikacja tożsamości klienta.
IV. Zawieszenie biegu terminów sądowych i tego konsekwencje.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com lub  adres mailowy:
   Webinary FRBS no-reply@clickmeeting.com z którego wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.