Data rozpoczęcia szkolenia:

28.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W CAŁYM CYKLU (3 szkolenia)
JEST TEŻ MOŻLIWY UDZIAŁ W POJEDYŃCZYCH (WYBRANYCH) SZKOLENIACH Z CYKLU

TERMINY SZKOLEŃ: I szkolenie – 26.01.2023r. II szkolenie – 15.02.2023r. III szkolenie – 23.03.2023.r.

KORZYŚCI Z CYKLU SZKOLEŃ: Przekazanie wiedzy Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz osobom pełniącym kluczowe funkcje w banku, weryfikowanej przy ocenie odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej a wymaganej zgodnie z Wytycznymi EBA oraz Rekomendacją Z.

CEL SZKOLENIA:
Zdobycie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z następujących obszarów:
• rynki bankowe i rynki finansowe,
• wymogi prawne i ramy regulacyjne

ADRESACI: Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd i pracownicy na kluczowych stanowiskach w Banku.

PROWADZĄCY: PIOTR LANCMAŃSKI – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Ukończył studia z zakresu zarządzania w USA i Francji (Executive Master of Business Administration). Posiada prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym 17 lat w bankowości spółdzielczej. Zdobył doświadczenie również w zakresie raportowania dla Rad Nadzorczych, jak i kierowania pracą Rady Nadzorczej (ponad 10 lat pracy, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu). Doświadczony wykładowca.

CENA: 260 zł/osoba brutto za jedno szkolenie

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. WYMÓG WIEDZY W OBSZARZE RYNKÓW FINANSOWYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI
2. RYNKI FINANSOWE
1) Pojęcie rynku finansowego
a) Pojęcie rynku finansowego i jego funkcje
b) Segmenty rynku finansowego
c) Instrumenty rynku finansowego
2) Rynek finansowy w Unii Europejskiej i Polsce
a) Struktura rynków finansowych
b) Główni gracze rynkowi
c) Aktualne trendy – Europa i Polska po pandemii w obliczu konfliktu Rosja-Ukraina
3. ZASADY RZĄDZĄCE RYNKAMI
1) Cykle koniunkturalne
2) Funkcjonowanie rynku na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych
3) Barometry koniunktury rynkowej
a) Metody pomiaru koniunktury rynkowej
b) Polski system badania koniunktury rynkowej
c) Światowe mierniki koniunktury rynkowej
4. OTOCZENIE PRAWNE I REGULACYJNE RYNKÓW FINANSOWYCH
1) Regulacje prawne rynków finansowych
2) Podmioty tworzące Polski system regulacyjny i nadzorczy
3) Kompetencje instytucji nadzorujących
4) Instytucje kredytowe w regulacjach UE
5) Europejski System Nadzoru Finansowego

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.