Data rozpoczęcia szkolenia:

23.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie przepisów prawa;
 • poznanie zabezpieczeń oraz zasad personalizacji danych w omawianych dokumentach publicznych, w tym dokumentach wydawanych cudzoziemcom (z uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy);
 • poznanie ogólnych zasad przyjęcia, oceny autentyczności dokumentów publicznych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • nauka prawidłowej kontroli zabezpieczeń dokumentów, pieczęci i podpisów;
 • poznanie podstaw grafologii podpisów;
 • nauka bezpiecznego, odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w sytuacji podejrzenia o nieautentyczność dokumentów.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematem.

PROWADZĄCY: PAWEŁ HODORSKI – wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych (ponad 3000 dni szkoleniowych) i znaków pieniężnych, doświadczony trener. Współpracował m.in. z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 280 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Wstęp.
1. Definicja dokumentu.
2. Cel kontroli.
3. Skutki wynikające z odstąpienia, bądź niewłaściwej kontroli dokumentów.
4. Podział dokumentów na dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokumenty administracyjne.
Dokumenty potwierdzające tożsamość.
I. Przestępstwa związane z dokumentami potwierdzającymi tożsamość.
1. Posługiwanie się dokumentem innej osoby.
2. Podrabianie dokumentu.
3. Przerabianie dokumentu (wymiana zdjęcia i danych).
II. Dowód osobisty.
1. Pobranie dokumentu.
2. Ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie.
3. Ogólna ocena dokumentu.
4. Stopień zużycia dokumentu.
5. Naturalności zużycia dokumentu.
6. Kolorystyka i szata graficzna.
7. Zabezpieczenia blankietu.
8. Zabezpieczenia personalizacji.
9. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
10. Typy falsyfikatów wykonanych przez przerobienie.
11. Falsyfikaty wykonane przez podrobienie.
12. Ćwiczenia.
III. Paszport polski oraz ukraiński.
1. Typy paszportów będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
5. Typy falsyfikatów.
IV. Karta pobytu.
1. Typy kart pobytu będących w obiegu.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
Dokumenty wydawane cudzoziemcom (uchodźcom z Ukrainy).

Dokument podróży (wg Konwencji Genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r.).
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
I. Polski dokument podróży cudzoziemca.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
II. Polski dokument tożsamości cudzoziemca.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
III. Tymczasowy polski dokument podróży cudzoziemca.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
IV. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).
IV. „Zgoda na pobyt tolerowany”.
1. Zasady wydawania.
2. Zabezpieczenia blankietu.
3. Zabezpieczenia personalizacji.
4. Analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji).

Dokumenty administracyjne
I. Rodzaje dokumentów administracyjnych.
1. Dokumentacja medyczna.
2. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
3. Dyplom ukończenia szkoły.
4. Świadectwa pracy.
5. Akt urodzenia
6. Akty notarialne.
7. Orzeczenia sądowe.
8. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
II. Przestępstwa związane z dokumentami administracyjnymi.
1. Przerobienie dokumentu.
2. Podrobienie dokumentu.
3. Pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy.
III. Kontrola dokumentu
1. Pobranie dokumentu.
2. Ogólna ocena stanu dokumentu.
3. Analiza danych w dokumencie.
4. Kontrola elementów autoryzujących dokument.
IV. Kontrola pieczęci
1. Metody fałszowania pieczęci.
2. Cechy odcisku pieczęci autentycznej
3. Metody rozpoznawania autentyczności odcisku pieczęci.

Podsumowanie całości szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.