Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

W związku z tym, że większość wprowadzonych w tym roku zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych była bardzo skomplikowana, należy się spodziewać, że w momencie przygotowania zeznań rocznych pracownicy będą kierowali różne pytania w celu zrozumienia ich sytuacji podatkowej, jak również zastosowania nowych rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład już w praktyce.

Przygotowanie zeznania rocznego dla wielu podatników może być w tym roku wyjątkowo skomplikowane, dlatego warto się przygotować do tego gorącego okresu dla działów kadrowo-płacowych.

CELE SZKOLENIA:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy o pdof po zmianach wprowadzonych w 2022r.,
 • przygotowanie osób odpowiedzialnych za obsługę kadrowo-płacową do sporządzenia rocznych informacji PIT-11.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • W czasie szkolenia omówimy – na konkretnych przykładach – konsekwencje wprowadzenia poszczególnych rozwiązań podatkowych i problemy, z jakimi mogą się spotkać nasi pracownicy w momencie przygotowania zeznania rocznego.
 • Podsumowanie zmian, jakie zostały wprowadzone w bieżącym roku, a także ich wpływu na rozliczenie roczne podatników.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

PROWADZĄCA: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 290 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w 2022r. i ich konsekwencje w zeznaniu rocznym:
a) dwukrotna zmiana skali podatkowej w 2022r. ulga dla klasy średniej i mechanizm przedłużenia terminu płatności zaliczki w I półroczu 2022r.
b) zwolnienie części zasiłków macierzyńskich z podatku,
c) nowe ulgi podatkowe w ramach tzw. PIT „0” – ulga na powrót, ulga dla seniora, ulga 4+.
II. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu zeznania rocznego za rok 2022r. – według jakich przepisów będą rozliczane dochody za 2022r.? Skala podatkowa w zeznaniu rocznym.
III. Termin złożenia zeznań rocznych za 2022r. – zmiana od 1 lipca 2022r.
IV. Niekorzystanie z ulg podatkowych w trakcie roku a zeznanie roczne.
V. Kwota wolna od podatku w 2022r. i prawidłowe jej wykorzystanie. Problemy podatników w przypadku nieprawidłowego korzystania z kwoty wolnej od podatku – przykłady praktyczne.
VI. Ulga dla klasy średniej w zeznaniu rocznym.
VII. Prawidłowe sporządzanie informacji deklaracji PIT za 2022r.:
1. Przygotowanie informacji PIT-11:
a) Wykazywanie w PIT-11 zasiłków macierzyńskich w PIT-11 (opodatkowanych i zwolnionych z podatku dochodowego).
b) Wykazywanie przychodów ze stosunku pracy objętych tzw. ulgą dla klasy średniej.
c) Przychody korzystające ze zwolnienia w ramach tzw. ulg PIT „0” – m.in. ulga dla seniora, ulga 4+ i ulga dla młodych.
d) Składki członkowskie do związków zawodowych w PIT-11.
2. PIT-4R i PIT-8AR.
VIII. Problemy praktyczne z ulgą dla seniora.
IX. Koszty autorskie (50%KUP) w 2022r.
X. Zasiłki macierzyńskie zwolnione z podatku w zeznaniu rocznym.
XI. Złożenie przez pracownika wniosku o niestosowanie KUP a rozliczenie roczne.
XII. Korzystanie przez podatnika z niepobierania zaliczki na podatek a przekroczenie kwoty limitu zwolnienia.
XIII. Podwyższenie od 1 lipca2022r. limitu dochodów pełnoletniego uczącego się dziecka.
XIV. Rozliczenie roczne osób samotnie wychowujących dzieci.
XV. Pracownik prowadzący działalność gospodarczą – zasady rozliczania podatku dochodowego i przygotowania zeznania rocznego.
XVI. Wspólne rozliczenie małżonków za 2022r.
XVII. Odliczanie składek członkowskich odprowadzonych do związków zawodowych– zasady korzystania z nowej ulgi podatkowej.
XVIII. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.