Data rozpoczęcia szkolenia:

13.02.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o biegłych rewidentach (…) Rada Nadzorcza odpowiada za prawidłowość sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę Sprawozdania finansowego na podstawie opinii Komitetu Audytu.

Opinia Komitetu Audytu powinna odnosić się do zagadnień dotyczących niezależności Firmy audytorskiej oraz Biegłego Rewidenta, a także do wyników badania Sprawozdania Finansowego przez Biegłego Rewidenta.   

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie opinii Komitetu Audytu w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego przez Biegłego Rewidenta.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnik szkolenia otrzyma projekt opinii Komitetu Audytu w sprawie wyników Badania Sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta.
 • Uczestnikom zostanie udostępniony projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ww. oceny.
 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza możliwości zmiany firmy audytorskiej w trakcie badania.
 • Uczestnik otrzyma przykłady zapisów do Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej w sprawie planów awaryjnych na wypadek utraty uprawnień przez biegłego rewidenta.
 • Uczestnik otrzyma przykład notatki z weryfikacji ww. Polityki.

ADRESACI: Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, Członków Zarządu, szczególnie do Członka Zarządu nadzorującego współpracę z Biegłym Rewidentem. pracowników komórki ds. obsługi organów statutowych, audytorów wewnętrznych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 240 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 10.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Miejsce i rola Komitetu Audytu w banku spółdzielczym w świetle przepisów prawa.
 2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w banku spółdzielczym.
 3. Opis elementów sprawozdania finansowego banku wymagających opinii komitetu audytu.
 4. Kolejność działań przy przygotowaniu opinii w sprawie sprawozdania finansowego.
 5. Ocena niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta.
 6. Plany awaryjne na wypadek utraty uprawnień przez biegłego rewidenta.
 7. Ocena sprawozdania finansowego na podstawie sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta.
 8. Dokumentowanie przeprowadzonej oceny – wzór opinii Komitetu Audytu.
 9. Zapisy w protokole z posiedzenia Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej.
 10. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.