Data rozpoczęcia szkolenia:

06.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

Wprowadzenie dużych zmian w prawie pracy wnika przede wszystkim z koniczności dostosowania naszych przepisów do prawa UE. Nowe przepisy będą dotyczyć głównie zmian w umowach o pracę i urlopach, z których korzystają rodzice. Ponadto przepisy przewidują wprowadzenie do porządku prawnego dwóch zupełnie nowych zwolnień od pracy – urlopu opiekuńczego i zwolnienia od pracy z tytułu działania siły wyższej.

Okres pandemii wymusił także konieczność uregulowania w przepisach pracy zdalnej, która stała się powszechną formą pracy, a nie była dotychczas regulowana w Kodeksie Pracy.

W najbliższych miesiącach czekają nas duże zmiany w prawie pracy więc warto się do nich dobrze przygotować.

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie najnowszych zmian w prawie pracy,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Przygotowanie osób odpowiedzialnych za obsługę kadrowo-płacową do nowych obowiązków.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

PROWADZĄCA: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 290 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zmiany w urlopach dla rodziców i nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego.
1. Nowa długość urlopu rodzicielskiego i jego nieprzenaszalność między rodzicami.
2. Zmiany w zasadach korzystania z urlopu rodzicielskiego.
3. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego.
4. Nowa forma składania wniosków o urlop macierzyński i rodzicielski.
5. Zmiana zasad korzystania z urlopu ojcowskiego.
6. Zmiany w urlopie wychowawczym.
II. Nowe zwolnienia od pracy.
1. Urlop opiekuńczy dla rodziców i opiekunów.
2. Nowe zwolnienie od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej.
III. Zmiany w umowach o pracę.
1. Nowa treść umów o pracę.
2. Umowa o pracę na okres próbny – nowe zasady zawierania umów na okres próbny i zmiana długości okresu próbnego.
3. Zmiany w wypowiadaniu umów o pracę na czas określony – obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia, konsultacje ze związkami zawodowymi i możliwość przywrócenia do pracy.
IV. Rozszerzenie zakresu informowania pracowników o stosunku pracy.
1. Zmiany w zakresie informowania pracownika o warunkach pracy i płacy.
2. Obowiązek informacyjny dla pracowników delegowanych do pracy za granicą.
V. Elastyczny czas pracy dla rodziców i opiekunów.
VI. Rozszerzenie ochrony pracownika przed zwolnieniem. Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych
z rodzicielstwem.
VII. Możliwość zmiany formy zatrudnienia na wniosek pracownika. Wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy.
VIII. Praca dodatkowa u innego pracodawcy – ograniczenie wprowadzania zakazu przez pracodawcę.
IX. Nowy obowiązek pracodawcy dotyczący informowania pracowników o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu.
X. Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę niezbędnych szkoleń – szkolenia a czas pracy.
XI. Wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy.
XII. Sankcje dla pracodawców za niestosowanie nowych przepisów.
XIII. Praca zdalna – nowe obowiązki pracodawcy.
1. Zasady powierzenia pracy zdalnej – polecenie czy porozumienie.
2. Praca zdalna na żądanie pracownika – przywileje dla rodziców dzieci do lat 4.
3. Okazjonalna praca zdalna.
4. Obowiązek ustalenia zasad pracy zdalnej w porozumieniu lub regulaminie.
5. BHP w pracy zdalnej.
6. Zasady rozliczania kosztów związanych w wykonywaniem pracy zdalnej – ekwiwalent za narzędzia i materiały.
7. RODO a praca zdalna.
XIV. Kontrola trzeźwości pracowników.
XV. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.